shareholder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

2021 – Uitvoering van de strategie en verbintenissen van UCB

UCB Jaarverslag 2021, Brussel (België), 24 februari 2022 - 7:00 (CET) - gereglementeerde informatie. Jean-Christophe Tellier, CEO van UCB zegt: "We zijn zeer tevreden over de aanhoudende prestaties van UCB - we bereikten meer dan 3,7 miljoen patiënten. Wij gaan een overgangsfase in die zal worden gevolgd door een versnelde bedrijfsgroei, vanuit een sterke positie. Dit wordt benadrukt door zes zeer positieve fase 3- studieresultaten van onze laat-stadiumpijplijn. Wij danken onze medewerkers en partners voor hun belangrijke bijdragen. De komende maanden zullen worden gekenmerkt door de verwachte gevolgen van het verlies van exclusiviteit voor E KEPPRA® in Japan sinds januari, voor VIMPAT® in de VS in maart en in de EU in september. Wij zijn vol vertrouwen dat we BIMZELX® op de markt kunnen brengen voor mensen met psoriasis in de VS op basis van een regelgevend besluit dat in de eerste helft van dit jaar wordt verwacht. Wij blijven vooruitgang boeken bij het realiseren van onze niet-financiële doelstellingen, wat ook wordt ondersteund door belangrijke ESG-ratings. Wij hebben het volste vertrouwen in onze sterke toekomstige groei en ons vermogen om waarde te creëren voor alle belanghebbenden - nu en in de toekomst."

Financiële resultaten van UCB voor boekjaar 2021 & netto-omzet van kernproducten

Advertentie

De omzet in boekjaar 2021 bedroeg € 5,78 miljard (+8%; +10% CER1 ). De netto-omzet steeg met 8% tot € 5,47 miljard (+11% CER1 ) dankzij de aanhoudende groei van het productportfolio van UCB.

De onderliggende rentabiliteit (aangepaste EBITDA2) bereikte € 1,64 miljard (+14%; +21% CER1 ) als gevolg van hogere opbrengsten, hogere marketing- en verkoopkosten, - omwille van aanstaande lanceringen - licht hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten en een sterke stijging van de overige bedrijfsopbrengsten dankzij Evenity® (romosozumab).

De winst steeg tot € 1.058 miljoen (+39%; +51% CER1 ). De kern-WPA3 bedroeg € 6,49 tegenover € 5,36 in 2020. De Raad van Bestuur van UCB stelt een dividend voor van € 1,30 per aandeel (bruto), +2%.

Update over regelgeving en R&D

BIMZELX® (bimekizumab) - In augustus 2021 werd BIMZELX® (bimekizumab) in de Europese Unie goedgekeurd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor systemische therapie. In augustus is er ook goedkeuring verleend om BIMZELX® in GrootBrittannië op de markt te brengen.

Op 15 oktober 2021 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de Prescription Drug User Fee Act (PDUFA)-datum voor bimekizumab uitgesteld. De FDA gaf aan dat zij de huidige beoordelingscyclus niet kon voltooien wegens reisbeperkingen in verband met COVID-19. UCB verwacht een beslissing van de FDA in de eerste helft van 2022.

In januari en februari 2022 is BIMZELX® goedgekeurd in respectievelijk Japan en Canada.

In een nooit eerder geziene reeks gebeurtenissen kondigde UCB tegen het eind van 2021 en het begin 2022 positieve topline-resultaten aan van vier fase 3-readouts. Het veiligheidsprofiel van bimekizumab in alle vier de studies was consistent met de veiligheidsbevindingen in eerdere studies, zonder dat er nieuwe veiligheidssignalen werden waargenomen:

• Twee positieve studieresultaten voor bimekizumab bij psoriatische artritis (patiënten die geen biologische ziektemodificerende reumamedicijnen gebruiken en patiënten met een onvoldoende respons of een intolerantie voor anti-TNF-behandeling). Beide studies naar de behandeling van volwassenen met actieve psoriatische artritis voldeden aan de primaire en alle gerangschikte secundaire eindpunten met statistisch significante en klinisch betekenisvolle resultaten.

• Positieve resultaten van twee fase 3-studies waarin bimekizumab wordt geëvalueerd voor het volledige spectrum van axiale spondyloartritis (axSpA), dat zowel radiografische (ook bekend als ankyloserende spondylitis of AS) als niet-radiografische (nr)-axSpA omvat. Beide studies voldeden aan de primaire en alle gerangschikte secundaire eindpunten met statistisch significante en klinisch betekenisvolle resultaten, wat ondersteunt dat bimekizumab de resultaten verbeterde bij patiënten over het volledige ziektespectrum van axSpA.

Het lopende fase 3-programma met bimekizumab bij matige tot ernstige hidradenitis suppurativa (HS), een chronische, inflammatoire en invaliderende folliculaire huidziekte, kende een versnelde patiëntenwerving, waardoor de eerste topline-resultaten nu worden verwacht voor H2 2022.

Rozanolixizumab: een subcutaan toegediend monoklonaal antilichaam gericht tegen de neonatale Fcreceptor (FcRn) liet positieve topline-resultaten zien bij de fase 3-studie bij patiënten met gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG). De studie voldeed aan de primaire en alle secundaire eindpunten met statistisch significante en klinisch betekenisvolle resultaten. Rozanolixizumab werd goed verdragen en er werden geen nieuwe veiligheidssignalen waargenomen. UCB blijft zich richten op auto-antilichaam-gemedieerde neuroinflammatie en kondigde aan twee bijkomende patiëntenpopulaties te onderzoeken met behulp van zijn rozanolixizumab-platform:

• Mensen met auto-immuun encefalitis (AIE): een zeldzame en ernstige medische aandoening waarbij het immuunsysteem de hersenen aanvalt, wat bij sommige patiënten leidt tot epileptische aanvallen, bewegingsstoornissen en cognitieve achteruitgang. Er is geen goedgekeurde behandeling voor AIE. De fase 2a-studie naar AIE is gestart in Q3 2021; de eerste topline-resultaten worden verwacht in H1 2024.

• Mensen met myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG)-antilichaamziekte: een zeldzame auto-immuun inflammatoire demyeliniserende aandoening van het centrale zenuwstelsel veroorzaakt door autoantilichamen die zich richten tegen het MOG-eiwit, wat leidt tot tijdelijke functionele blindheid, spierzwakte, blaasfunctiestoornissen, sensorisch verlies en/of pijn. Er bestaat geen goedgekeurde behandeling voor MOG-antilichaamziekte. De fase 3-studie is gestart in Q4 2021; de eerste toplineresultaten worden verwacht in H2 2024.

Zilucoplan: een zelf toe te dienen, subcutane peptideremmer van complementcomponent 5 (C5-remmer) liet positieve topline-resultaten zien bij de fase 3-studie bij patiënten met gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG). De studie voldeed aan de primaire en alle belangrijke secundaire eindpunten met statistisch significante en klinisch betekenisvolle resultaten. Zilucoplan werd goed verdragen en er zijn geen nieuwe veiligheidssignalen waargenomen.

STACCATO® Alprazolam: een onderzoekscombinatie van geneesmiddelen en hulpmiddelen die gebruikmaakt van de Staccato®-toedieningstechnologie met alprazolam, een benzodiazepine, die het potentieel heeft om de eerste reddingsbehandeling te zijn die kan worden toegediend door een patiënt of zorgverlener in een ambulante omgeving om snel (binnen 90 seconden) een actieve epilepsieaanval te beëindigen. De fase 3-studie naar de werkzaamheid en veiligheid bij studiedeelnemers met stereotype langdurige aanvallen is gestart in Q4 2021 en de topline-resultaten worden verwacht in H1 2024.

UCB0599: In samenwerking met UCB's nieuwe partner Novartis is een fase 2a-studie met UCB0599 voor studiedeelnemers met PD in een vroeg stadium gestart. De eerste topline-resultaten worden verwacht in H2 2023. Alle overige klinische ontwikkel

Alle overige klinische ontwikkelingsprogramma's worden voortgezet volgens plan. In 2021 hebben de tijdlijnen voor het klinische ontwikkelingsprogramma van UCB geen grote vertragingen opgelopen als gevolg van COVID-19. UCB blijft de impact van COVID-19 op alle lopende klinische studies monitoren en zal indien nodig wijzigingen doorvoeren.

Uitsplitsing van de netto-omzet per product

CIMZIA® (certolizumab pegol) bereikte 170.000 mensen met inflammatoire TNF-gemedieerde aandoeningen, aangedreven door een aanhoudende groei in de VS - ondanks een lagere terugbetaling sinds juli, overgecompenseerd door een volumestijging - en een lichte daling in Europa, als gevolg van de opgelegde prijsdaling in Duitsland in april, en een sterke groei in andere markten.

VIMPAT® (lacosamide) werd gebruikt door meer dan 800.000 mensen met epilepsie en vertoonde een sterke groei in alle regio's, waardoor de verwachte omzetpiek van ten minste € 1,5 miljard werd bereikt, vóór het verlies van exclusiviteit in 2022 in de VS en Europa.

KEPPRA® (levetiracetam) bereikte meer dan 2 miljoen mensen met epilepsie. De aanhoudende erosie door generieke geneesmiddelen in de VS en Europa werd overgecompenseerd door de prestaties in Japan, waar UCB in oktober 2020 de distributie van E Keppra® overnam van partner Otsuka. Begin 2022 kwamen er generieke producten op de Japanse markt.

BRIVIACT® (brivaracetam) werd gebruikt door 140.000 mensen met epilepsie en kende een aanzienlijke groei in alle regio's. Briviact® heeft een andere werkingswijze dan Vimpat® en verschilt van Keppra®.

NEUPRO® (rotigotine), de pleister voor de ziekte van Parkinson en het rustelozebenensyndroom, gebruikt door 385.000 patiënten, noteerde een stabiele nettoomzet in een competitieve marktomgeving.

NAYZILAM® (midazolam) Nasal SprayCIV, een noodbehandeling in de vorm van een neusspray voor cluster-epilepsie in de VS (op de markt gebracht in december 2019) bereikte meer dan 50.000 patiënten.

EVENITY® (romosozumab) heeft sinds de lancering wereldwijd meer dan 200.000 vrouwen bereikt met ernstige postmenopauzale osteoporose die een hoog risico op fracturen hebben. Zijn eerste Europese lancering in maart 2020 werd beïnvloed door de pandemie. Evenity® is sinds 2019 wereldwijd met succes gelanceerd door Amgen, Astellas en UCB. Over de netto-omzet buiten Europa wordt verslag uitgebracht door de partners.

De lancering van BIMZELX® (bimekizumab) voor mensen met psoriasis werd in de herfst goed onthaald in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland. De gerapporteerde netto-omzet bedroeg € 4 miljoen. In januari 2022 werd Bimzelx® goedgekeurd in Japan en in februari in Canada. In de VS is de regelgevende beoordeling aan de gang, de FDA-inspecties op de productielocaties zijn uitgevoerd, een beslissing over de regelgeving wordt verwacht in de eerste helft van 2022.

Financiële hoogtepunten van boekjaar 2021 Door afrondingen is het mogelijk dat de som van de cijfers in de tabellen niet gelijk is aan het totaal.

De opbrengsten in 2021 stegen met 8% (+10% CER1 ) tot € 5.777 miljoen en de netto-omzet steeg eveneens met 8% (+11% CER1 ) tot 5.471 miljoen. Dit was het gevolg van de voortdurende groei van het productportfolio van UCB – dat ook de groei van het bedrijf stimuleert. Er is één product toegevoegd aan het UCB-portfolio: in september lanceerde UCB BIMZELX® (bimekizumab) voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis in Duitsland, het VK, Zweden en Nederland.

Royalty-inkomsten en -vergoedingen bedroegen € 79 miljoen (-18%; -15% CER1 ) en de overige opbrengsten stegen met 14% (+14% CER1 ) tot € 227 miljoen als gevolg van mijlpaalbetalingen en andere betalingen van R&D-partners.

De brutowinst bedroeg € 4.339 miljoen, een stijging met 9% (+12% CER1 ), en weerspiegelt een verbeterde brutomarge van 75,1% in vergelijking met een brutomarge van 74,5% in 2020.

De bedrijfskosten stegen tot € 3.021 miljoen (+4%; +5% CER1 ), als gevolg van:

• 10% hogere marketing- en verkoopkosten van € 1.346 miljoen – als gevolg van lancerings- en prelanceringsactiviteiten,

• 4% hogere onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven van € 1.629 miljoen, die de investeringen weerspiegelen in UCB’s vorderende pijplijn en vijf activa in een laat stadium omvat en lopend onderzoek in een vroeger stadium. De R&D-ratio bereikte 28% in 2021 tegenover 29% in 2020.

• 6% hogere algemene en administratiekosten van € 208 miljoen, als gevolg van implementatiekosten voor een verbeterde, waardegerichte toewijzing van middelen en de waardering van op aandelen gebaseerde betalingen,

• aanzienlijk hogere overige bedrijfsopbrengsten van € 162 miljoen versus € 95 miljoen in 2020 - als gevolg van een opbrengst van € 151 miljoen (+57%) die de nettobijdrage van Amgen weerspiegelt in verband met de commercialisering van EVENITY®.

De onderliggende rentabiliteit – aangepaste EBITDA2 steeg tot € 1.641miljoen (+14%, +21% CER1 ), als gevolg van de aanhoudende omzetgroei en matig toenemende bedrijfskosten, wat de toekomstige investeringen van UCB weerspiegelt, namelijk in productlanceringen en klinische ontwikkeling. De ratio van de aangepaste EBITDA voor 2021 (in % van de opbrengsten) bereikte 28%, in vergelijking met 27% in 2020.

Volledige waardevermindering van activa, herstructurering en overige opbrengsten/kosten waren kosten voor een bedrag van € 34 miljoen. In 2020 bedroegen de uitgaven € 122 miljoen, voornamelijk als gevolg van vergoedingen in verband met acquisities, die in 2021 niet meer voorkwamen.

De netto financiële uitgaven daalden van € 93 miljoen tot € 58 miljoen, voornamelijk als gevolg van lagere hedgingkosten en lagere rentelasten.

Uitgaven aan winstbelasting bedroegen € 170 miljoen, in vergelijking met € 119 miljoen in 2020.De gemiddelde effectieve belastingvoet bedroeg 14% tegenover 13% in 2020.

De winst bedroeg € 1.058 miljoen (+39%; +51% CER1 ), waarvan het volledige bedrag toewijsbaar is aan de aandeelhouders van UCB kan, aangezien de bijdragen aan de minderheidsbelangen eind 2020 zijn vervallen. De stijging werd veroorzaakt door de sterke omzet- en EBITDA-groei, alsook door lagere overige kosten en lagere financiële lasten. In 2020 bedroeg de winst € 761 miljoen, waarvan € 732 miljoen toewijsbaar was aan de aandeelhouders van UCB en € 29 miljoen aan de minderheidsbelangen.

De kernwinst per aandeel, die de aan de aandeelhouders van UCB toewijsbare winst weerspiegelt, gecorrigeerd voor het effect na belasting van niet-recurrente posten, de financiële eenmalige posten, de bijdrage na belasting van beëindigde bedrijfsactiviteiten en de nettoafschrijving van aan de verkoop verbonden immateriële activa ging van € 5,36 in 2020 naar € 6,49 op basis van een stabiel gewogen gemiddelde van 189 miljoen uitstaande aandelen.

Dividend: De Raad van Bestuur van UCB stelt een dividend voor van € 1,30 per aandeel (bruto), +2%.

Vooruitzichten voor 2022: Voor 2022 mikt UCB op inkomsten in de orde van € 5,15 – 5,4 miljard op basis van een aanhoudende groei van de kernproducten en rekening houdend met de geschatte gevolgen van het verlies van exclusiviteit voor VIMPAT® in de VS (maart 2022) en Europa (september 2022), E KEPPRA® in Japan (januari 2022) alsook de lancering in de VS van BIMZELX® (bimekizumab) voor mensen met psoriasis. De herziening van de regelgeving in de VS is aan de gang en een beslissing wordt verwacht in de eerste helft van 2022.

UCB blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling om zijn laat-stadium-ontwikkelingspijplijn vooruit te helpen en toekomstige lanceringen van potentiële nieuwe oplossingen voor patiënten voor te bereiden. De onderliggende rentabiliteit, aangepaste EBITDA, wordt verwacht in de orde van 26 - 27% van de opbrengsten, wat de aanhoudende hoge investeringen in R&D en marketing & sales weerspiegelt. De kernwinst per aandeel wordt daarom verwacht tussen € 4,80 - € 5,30 per aandeel, op basis van gemiddeld 189 miljoen uitstaande aandelen.

De cijfers voor de financiële vooruitzichten voor 2022 zoals hierboven vermeld, zijn berekend op dezelfde basis als de werkelijke cijfers voor 2021; zij zullen worden geactualiseerd na afronding van de geplande overname van Zogenix, Inc.

Vooruitzichten voor 2025 ongewijzigd: UCB deelt zijn groeiambitie voor 2025, ondanks het binnenkort verlopen van sommige patenten. Op basis van het sterke productportfolio en de veelbelovende laatstadiumpijplijnactiva streeft UCB ernaar om tegen 2025 leidend te zijn in vijf specifieke populaties, en zo waarde te creëren voor patiënten, nu en in de toekomst. Verwacht wordt dat de inkomsten in 2025 minimaal € 6 miljard zullen bedragen en dat de onderliggende rentabiliteit (aangepaste EBITDA) de lage tot midden dertig in percentage van de inkomsten moet bereiken.

Vooruitzichten voor 2022 & 2025: Op basis van de huidige inschatting van de Covid-19-pandemie, behoudt UCB het vertrouwen in de fundamentele onderliggende vraag naar zijn producten op korte termijn en in zijn vooruitzichten voor groei op lange termijn. UCB zal nauwgezet de evolutie van de Covid-19-pandemie en de invloed ervan op het bedrijfsleven blijven volgen om onmiddellijk op mogelijke uitdagingen op korte en lange termijn te kunnen inspelen.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie