shareholder

UCB's veerkrachtige productportfolio stimuleert aanhoudende bedrijfsgroei

Brussel (België), maandag 27 juli 2020 – 7.00 uur (MEZT) – gereguleerde informatie – Halfjaarverslag 2020 van UCB

  • Omzet steeg tot € 2,6 miljard en netto-omzet tot € 2,5 miljard, beide +12%, +9% CER1 of +10% bij CER en gecorrigeerd voor respectievelijke desinvesteringen
  • De onderliggende rentabiliteit (rEBITDA2) bedroeg € 783 miljoen (+8%, 0% CER) of een ratio van 30%
  • Overname Ra Pharma afgerond begin april, overname Engage Therapeutics in juni, overeenkomst voor gezamenlijke promotie van Cimzia® met Ferring in juli
  • R&D-update: bimekizumab bij psoriasis met positieve Fase 3b-resultaten; padsevonil bij geneesmiddelenresistente focale epilepsie beëindigd; Fase 3 met dapirolizumab pegol voor SLE gaat van start
  • Financiële vooruitzichten voor 2020 bevestigd: Verwachte omzet van € 5,05 – 5,15 miljard, rEBITDA2 zou 26 – 27 % van de omzet moeten bereiken, verwachte kern-WPA3 van € 4,40 – 4,80

'Onze goede zakelijke prestaties tot dusver houden ook verband met onze capaciteit om onze partners in de samenleving te ondersteunen tijdens COVID-19. We konden onze patiënten blijven bedienen en op de best mogelijke manier voor onze medewerkers zorgen', zei Jean-Christophe Tellier, CEO van UCB.

Jean-Christophe Tellier
CEO van UCB
Advertentie

De omzet voor de eerste zes maanden van 2020 steeg tot € 2,6 miljard en de netto-omzet tot € 2,5 miljard, beide +12%; +9% CER of +10% bij CER en gecorrigeerd voor respectievelijke desinvesteringen, dankzij de aanhoudende groei van de kernproducten van UCB. De onderliggende rentabiliteit (rEBITDA2 ) bedroeg € 783 miljoen (+9%; +0% CER) als gevolg van de aanhoudende omzetgroei en de investeringen in de toekomst van UCB, met name in productlanceringen en -ontwikkeling. Omwille van “overige kosten” bedroeg de winst van de Groep € 388 miljoen, waarvan € 363 miljoen (-12%; -6% CER) toewijsbaar is aan de aandeelhouders van UCB. De kernwinst per aandeel3 ging van € 2,42 naar € 2,72.

Overnames en overeenkomsten

April 2020 – Afronding overname Ra Pharma - de overname van Ra Pharmaceuticals, Inc. werd succesvol afgerond en Ra Pharma is nu een volledige dochteronderneming van UCB. Deze overname zou UCB's leiderschapspotentieel op het gebied van myasthenia gravis moeten versterken door het toevoegen aan de pijplijn van UCB van zilucoplan, een peptideremmer van complementcomponent 5 (C5) die momenteel in Fase 3 zit, naast UCB's rozanolixizumab, een op antilichamen gericht neonatale Fc-receptor (FcRn) die eveneens in Fase 3 zit. Zilucoplan is een nieuwe onderzoeksmolecule die ook wordt geëvalueerd bij andere complementgemedieerde ziekten, waaronder amyotrofe laterale sclerose (ALS) en immuungemedieerde necrotiserende myopathie (IMNM).

Juni 2020 - UCB neemt Engage Therapeutics over, een klinisch farmaceutisch bedrijf dat Staccato® Alprazolam ontwikkelt voor de snelle beëindiging van een actieve epileptische aanval. Staccato® Alprazolam is een experimenteel geneesmiddel (Fase 2b), bedoeld voor gebruik als eenmalige reddingstherapie bij een epilepsieaanval en combineert de Staccato®- toedieningstechnologie met alprazolam, een benzodiazepine.

Juli 2020 – UCB en Ferring Pharmaceuticals Inc. sluiten een overeenkomst voor copromotie om de voorgevulde spuitformulering van Cimzia® (certolizumab pegol) in de Verenigde Staten te commercialiseren voor de behandeling van de ziekte van Crohn (CD). UCB blijft verantwoordelijk voor alle productgerelateerde activiteiten, inclusief omzetverantwoording. UCB zal de gelyofiliseerde formulering van Cimzia® blijven promoten en commercialiseren voor alle indicaties, evenals de voorgevulde spuitformulering voor de reumatologische en dermatologische indicaties.

R&D-update

In maart moest UCB, door de ontwikkelingen van de COVID-19-pandemie, de werving van nieuwe patiënten voor lopende klinische studies opschorten en de start van alle nieuwe studies uitstellen. Dit heeft tot enige vertraging in de klinische studies van UCB geleid. Vanaf eind mei 2020 startte UCB de werving voor klinische studies opnieuw op, evenals nieuwe studies, in klinische testlocaties die voldoen aan de heropstartcriteria. De meest recente tijdlijnen voor de klinische ontwikkelingsprogramma's van UCB worden hieronder weergegeven. UCB zal de impact van COVID19 op alle lopende klinische testen blijven opvolgen en zal indien nodig wijzigingen doorvoeren.

'Voortbouwend op de wetenschappelijke expertise en ervaring van UCB bundelen we onze krachten om wereldwijd een antwoord te bieden op COVID-19. We maken ons zorgen over de impact van de pandemie op onze samenleving en hebben lokale financiële steun en het wereldwijde UCB Community Health Fund opgezet.'

Jean-Christophe Tellier
CEO van UCB

In januari 2020 werd Cimzia® (certolizumab pegol) goedgekeurd door de Japanse gezondheidsautoriteiten voor de behandeling van plaquepsoriasis, psoriatrische artritis, pustuleuze psoriasis en erythrodermische psoriasis waarvoor de bestaande behandelingsmethoden niet toereikend zijn. De goedkeuring maakt van Cimzia® de eerste Fcvrije, gepegyleerde anti-TNF behandelingsoptie die nu beschikbaar is voor deze patiënten in Japan. Tijdens het eerste kwartaal van 2020 werd Vimpat® (lacosamide) voor de aanvullende behandeling van primaire, gegeneraliseerde tonische-clonische aanvallen (PGTCA) bij studiedeelnemers van 4 jaar of ouder ingediend bij de Amerikaanse, Europese en Japanse goedkeuringsinstanties.

In maart meldde UCB dat de Fase 2b-studie met padsevonil bij geneesmiddelenresistente focale epilepsiepatiënten voor geen van de primaire eindpunten een statistische significantie bereikte. Padsevonil werd over het algemeen goed verdragen en het veiligheidsprofiel was consistent met wat tijdens eerdere studies werd vastgesteld. Verdere analyse van de gegevens bracht UCB tot de beslissing om het padsevonil-programma te beëindigen, omdat het voor epilepsiepatiënten onvoldoende voordelen leverde ten opzichte van bestaande anti-epileptische behandelingsmogelijkheden.

In juli bereikte de Fase 3b-studie BE RADIANT die bimekizumab vergelijkt met secukinumab voor de behandeling van volwassenen met milde tot ernstige chronische plaque-psoriasis, alle primaire en gerangschikte secundaire eindpunten, met inbegrip van een significant grotere doeltreffendheid dan secukinumab. In het 3e kwartaal zullen UCB en haar partner Biogen de eerste patiënten opnemen in het Fase 3-programma met dapirolizumab pegol bij patiënten met actieve systemische lupus erythematosus (SLE) ondanks standaardbehandeling. De eerste toplijnresultaten worden verwacht in de eerste helft van 2024.

Lees het volledige persbericht hier.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie