shareholder

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 (de Transparantiewet)

Zoals eerder aangekondigd, lanceerde WDP een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders (deels ten gunste van de huidige referentieaandeelhouder van WDP, de maatschap RTKA, zijnde de familiale maatschap van de familie Jos De Pauw) en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan de bestaande aandeelhouders. Het brutobedrag van deze kapitaalverhoging bedroeg 200 miljoen euro via de uitgifte van 1.250.000 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van 160,0 euro per aandeel. De kapitaalverhoging werd gerealiseerd door middel van een vrijgestelde versnelde private plaatsing bij internationale institutionele beleggers met samenstelling van een orderboek (accelerated bookbuild).

Na voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 1.250.000 nieuwe aandelen aan een totale uitgifteprijs van 200.000.000 euro (meer bepaald 10.024.964,23 euro kapitaal en 189.975.035,77 euro uitgiftepremie), zal het totale kapitaal van WDP per 12 november 2019 197.622.641,10 euro bedragen. Het kapitaal zal vanaf diezelfde datum vertegenwoordigd worden door 24.641.315 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van WDP, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3% en 7,5%. Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud