shareholder

Tussentijdse verklaring op 30 september 2019

• De EPRA-winst over 9M 2019 bedraagt 114,0 miljoen euro, een stijging met 13% ten opzichte van 9M 2018. De EPRA-winst per aandeel bedraagt 4,91 euro, gestegen met 8% ten opzichte van 9M 2018. • WDP bevestigt zijn ambitie van een EPRA-winst per aandeel van 6,50 euro voor 2019, alsmede een beoogd brutodividend van 5,20 euro – telkens een stijging met 8%. • In de eerste negen maanden van 2019 kon circa 400 miljoen euro aan nieuwe investeringen worden vastgelegd in het kader van het nieuwe groeiplan 2019-23. • Rechtsvorm WDP gewijzigd van Comm. VA naar NV sinds oktober 2019. • 7:1-splitsing van het WDP-aandeel vanaf 2 januari 2020.

Samenvatting

  • De EPRA-winst over 9M 2019 bedraagt 114,0 miljoen euro, met name een stijging met 12,6% in vergelijking met 2018 (101,2 miljoen euro). De EPRA-winst per aandeel over 9M 2019 bedraagt 4,91 euro, een stijging met 7,9% tegenover 4,55 euro in 2018.
  • Het nettoresultaat (IFRS) – aandeel Groep over 9M 2019 bedraagt 232,6 miljoen euro, mede gedreven door een variatie in de onderliggende waarde van de vastgoedportefeuille van 192,0 miljoen euro (met name +5,1%). Het nettoresultaat (IFRS) – aandeel Groep per aandeel over 9M 2019 bedraagt 10,01 euro, tegenover 8,73 euro in 2018.
  • De bezettingsgraad bedraagt 97,3% op 30 september 2019, tegenover 97,5% per 31 december 2018. De gemiddelde looptijd (tot aan de eerste opzegmogelijkheid) van de huurcontracten van de WDP-portefeuille bedraagt 5,9 jaar (inclusief zonnepanelen).
  • Op 30 september 2019 bedraagt de loan-to-value 50,1% en de schuldgraad (proportioneel) 51,5%, tegenover respectievelijk 50,0% en 51,8% per 31 december 2018.
  • De EPRA NAV bedraagt 80,2 euro op 30 september 2019, tegenover 71,2 euro op 31 december 2018. De IFRS NAV bedraagt 74,6 euro op 30 september 2019, tegenover 68,2 euro op 31 december 2018.
  • In de loop van het derde kwartaal van 2019 kon een investeringsvolume van circa 75 miljoen euro worden vastgelegd, wat het totaalvolume aan nieuwe investeringen binnen het groeiplan 2019-23 naar circa 400 miljoen euro brengt.
  • WDP en VIB Vermögen hebben een intentieovereenkomst ondertekend ter uitbreiding van hun respectievelijke logistieke vastgoedportefeuille in Duitsland in de regio’s NoordrijnWestfalen, Bremen en Hamburg via een op te richten joint venture. De effectieve realisatie van deze joint venture is in finalisatie en voorzien voor jaareinde 2019.
  • De Buitengewone Algemene Vergadering van WDP heeft op 11 september 2019 de omzetting van de rechtsvorm van WDP (van Comm. VA met een statutaire zaakvoerder, in een NV met een monistische Raad van Bestuur), de vernieuwing machtiging toegestaan kapitaal en inkoop eigen aandelen en de 7:1-splitsing van het WDP-aandeel goedgekeurd.
  • De omzetting werd gerealiseerd op 1 oktober 2019, de splitsing van het aandeel zal, zoals voorzien, gebeuren op 2 januari 2020.
  • Voor 2019 bevestigt WDP de verwachting van een EPRA-winst van 6,50 euro per aandeel (een stijging van 8%). Op basis van deze vooruitzichten, wordt een dividend voor 2019 (uitbetaalbaar in 2020) vooropgesteld van 5,20 euro bruto per aandeel, eveneens een stijging van 8% ten opzichte van 2018.
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud