Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De duurzaamheidsaanpak van KBC

Duurzaamheid is bij KBC geen apart beleid, maar maakt deel uit van de algemene bedrijfsstrategie. Deze steunt op vier pijlers: de klant staat centraal en krijgt een unieke bank-verzekeringservaring aangeboden. De groep bekijkt zijn ontwikkeling op lange termijn en realiseert op die manier duurzame en rendabele groei. Dankzij een steeds verdere verduurzaming van de kernactiviteiten – bankieren, verzekeren en vermogensbeheer – wil KBC een wezenlijk verschil maken voor de lokale economie en de samenleving.

De komende zes weken ontdekt u in deze reeks Shift – Andere wereld, anders bankieren hoe KBC deze duurzame ambities concreet waarmaakt. Zo zijn er vier domeinen waarin de groep in zijn dagelijkse activiteiten het verschil wil maken: de financiële geletterdheid verhogen, milieuverantwoordelijkheid opnemen, ondernemerschap stimuleren en een antwoord bieden op de vergrijzing. Dat doet de bank-verzekeraar door partnerships aan te gaan en ecosystemen op te bouwen met bedrijven met een eigen expertise, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit, hernieuwbare energie of lichttechnologie. KBC is met andere woorden bereid om buiten zijn eigen comfortzone te treden en bewust een hefboom te zijn in gemeenschappelijke projecten die de positieve impact op de samenleving vergroten.

Want ook dat is duurzaam ondernemen: als financiële instelling is KBC een drijvende kracht achter de reële economie. Door bij te dragen aan het economische welzijn van bedrijven, particulieren en overheden stimuleert KBC ook algemeen betere maatschappelijke resultaten. En dat is precies het engagement dat KBC en al zijn medewerkers willen uitdragen.

Advertentie
Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.