Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Groene obligaties in opmars

Duurzaamheidsprincipes hebben ook in de obligatiemarkt hun intrede gedaan. Zo kunnen beleggers intussen investeren in green bonds. De markt daarvoor is de voorbije jaren fors gegroeid.

Bedrijven of overheden geven green bonds of groene obligaties uit om uiteenlopende projecten te financieren die bijdragen aan ecologische duurzaamheid. Dat kan gaan over afvalverwerking, bodemsanering, waterzuivering of hernieuwbare energie. ‘De green bond richtlijnen, ondersteund door de International Capital Markets Association (ICMA), proberen de geloofwaardigheid van deze markt te verhogen. Hierdoor verbetert de transparantie tegenover investeerders, die zo een beter inzicht krijgen in de kenmerken van de obligatie’, zegt Tim Elsermans, obligatie-expert bij KBC. Alleen al vorig jaar werden er voor 167 miljard dollar aan groene obligaties uitgegeven.

‘Externe en onafhankelijke partijen doen ook een controle of kennen een certificaat toe om te verzekeren dat een groene obligatie wel degelijk beantwoordt aan die pijlers.’

Tim Elsermans
obligatie-expert bij KBC
Advertentie

Voor de ICMA-richtlijnen moeten groene obligaties beantwoorden aan vier basispijlers. Die gaan over het doel van de opbrengsten, het selectie- en evaluatieproces van de projecten, het beheer van de opbrengsten en de rapportering naar de stakeholders. ‘Externe en onafhankelijke partijen doen ook een controle of kennen een certificaat toe om te verzekeren dat een groene obligatie wel degelijk beantwoordt aan die pijlers’, zegt Elsermans. Intussen zijn er ook al basisprincipes voor sociale obligaties (die sociale projecten financieren) en duurzame obligaties (een combinatie van groene en sociale obligaties). 

Imago

In 2014 was KBC de eerste Belgische bank die de pijlers ondersteunde. Sindsdien was de bank als underwriter (of de financiële tussenpersoon tussen de emittent en de investeerders) betrokken bij de uitgifte van groene obligaties voor onder meer GDF Suez en de Vlaamse Overheid, voor een groene private plaatsing voor Aquafin en voor de eerste groene retailobligatie van Renewi. Elsermans: ‘Bedrijven gebruiken deze obligaties als een middel om de stap naar een duurzaam beleid te zetten of om hun duurzaam imago te ondersteunen.’

Met de uitgifte van groene obligaties doen bedrijven of organisaties weinig tot geen financieel voordeel, want de financieringsvorm is momenteel niet goedkoper dan de klassieke alternatieven. ‘Integendeel, het vraagt wel wat inspanningen om te voldoen aan de ICMA-richtlijnen rond opvolging en rapportering’, zegt Elsermans.

Groei

Het succes van de groene obligaties is voor een groot stuk gedreven door de toenemende interesse bij beleggers in duurzaamheid. ‘De bewustwording is de voorbije jaren opvallend toegenomen. En er is nog een groot groeipotentieel. Want vandaag zijn het vooral de institutionele beleggers die kiezen voor groene obligaties. Als ook de particuliere beleggers massaal instappen, kan dat zeker een extra stimulans zijn om de markt verder open te breken’, besluit Elsermans.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.