Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Langetermijnpartner in wind

Nathalie Oosterlinck, CEO Rentel en Bert Derudder, Senior Manager Project Finance Renawable Energy KBC ©Studio Dann

Vorige zomer kregen 1 miljoen Belgische gezinnen stroom toegeleverd van de windmolenparken op zee. ‘De komende jaren komen er nieuwe en betere windparken op zee bij’, vertelt Nathalie Oosterlinck, CEO van Rentel, een windmolenpark 40 kilometer voor de kust van Oostende.

Rentel is het vijfde windmolenpark dat voor de Belgische kust verrees. ‘De voorbije tien jaar evolueerden de turbines van klein naar zeer groot, met een tiphoogte tot 200 meter. Onze turbines wekken al 7,5 megawatt op; 8,5 komt eraan en toestellen tot 12 megawatt zitten in de pijplijn. Windmolenparken kunnen bijgevolg meer produceren en ze worden veel efficiënter, ook als er weinig of net heel veel wind staat’, vertelt Nathalie Oosterlinck, CEO van Rentel.

Rentel, het vijfde Belgische windpark in de Noordzee
Advertentie

De turbines moet Rentel uit het buitenland halen, maar de toeleveranciers en installatiebedrijven zijn hoofdzakelijk Belgische bedrijven. ‘Ik denk bijvoorbeeld aan DEME, een van onze acht aandeelhouders. Dat mariene bouwbedrijf stond in voor het design en installatie van de funderingen en de installatie van de turbines. Net als de andere bedrijven die hier tien jaar geleden mee op de kar sprongen, exporteert het zijn kennis en kunde over de hele wereld. Met een mooie toevoeging aan het bruto binnenlands product tot gevolg.’

Kapitaalintensief

Het kostenplaatje van een project als Rentel, een elektriciteitscentrale op zee die de komende twintig jaar moet draaien, loopt algauw op tot 1 miljard euro. ‘Voor de financiering van zulke infrastructuurprojecten heb je langetermijnpartners nodig’, zegt Bert Derudder, Senior Manager Project Finance Renewable Energy KBC. ‘Energieproductie is zeer kapitaalintensief en de terugverdientijd erg lang,. Wij kunnen een steentje bijdragen om projecten als Rentel rendabel te houden.’

‘Als onze klanten opportuniteiten zien voor offshore windenergie in onze buurlanden, gaan wij graag met hen mee.’

Bert Derudder
Senior Manager Project Finance Renewable Energy KBC

‘Wij zijn natuurlijk een bank en we investeren in projecten die een return genereren’, gaat Derudder voort. ‘Maar we geloven sterk in de toekomst van duurzame energie. Als financiële instelling proberen we een hefboom te zijn om windenergie te ondersteunen. Dat past in onze brede strategie om onze negatieve impact te verkleinen en tegelijk onze positieve impact te vergroten. Daarom zetten we bijvoorbeeld geen “cap” uit voor energieprojecten, maar wel een langetermijndoelstelling voor hernieuwbare energie. Vorig jaar steeg het aandeel van groene energie in onze portfolio van 41,2 naar 43,8 procent. Tegen 2030 moet dat de helft zijn, in al onze kernmarkten.’

‘Als financiële instelling proberen we een hefboom te zijn om windenergie te ondersteunen.’

Bert Derudder
Senior Manager Project Finance Renawable Energy KBC

Volgens Oosterlinck helpt het om een partner als KBC mee te hebben. ‘Hun medewerkers zijn vertrouwd met de Belgische context. De ontwikkeling van Rentel nam bijna tien jaar in beslag en dat verliep niet altijd zonder slag of stoot, bijvoorbeeld omdat het regelgevend kader de jongste jaren veranderde.’

Meer en beter

Net als Rentel hoopt KBC op nieuwe concessies voor de Belgische kust. ‘De overheid deed de voorbije jaren stappen om een kader te creëren. Wij zijn een van de weinige landen met een marien ruimtelijk plan waarop bijvoorbeeld is uitgetekend waar je zand mag graven of waar windmolenparken mogen komen. Een nieuwe zone is al gepland. Als alles goed gaat, worden die nieuwe zones in 2025 operationeel. De belangrijkste uitdaging bestaat erin ze aan te sluiten op het hoogspanningsnet aan land’, geeft Oosterlinck mee.

‘Windmolenparken zijn enorm kapitaalintensief. Gelukkig kunnen we rekenen op een duurzame partner als KBC.’

Nathalie Oosterlinck
CEO Rentel

‘Op basis van het beperkte aantal vierkante kilometer Noordzee waarover wij beschikken zijn we koploper in offshore windenergie’, stelt ze. ‘En waar we vroeger nog vreesden voor een negatieve milieu-impact stellen we nu het omgekeerde vast. De fauna en flora floreren rond de windparken. We willen nog meer inzetten op dubbel gebruik van die ruimtes, bijvoorbeeld om mosselen te kweken. Zelfs vanuit Azië komt men kijken hoe wij offshore windenergie aanpakken, technologisch, maar ook de regelgeving errond.’

‘Windmolenparken worden steeds efficiënter, ook als er weinig of net heel veel wind staat.’

Nathalie Oosterlinck
CEO Rentel

KBC ziet het graag gebeuren. ‘Als onze klanten opportuniteiten zien voor offshore windenergie in onze buurlanden, gaan wij graag met hen mee. Duitsland is een interessante markt waar Belgische bedrijven actief zijn. Frankrijk kampt met een achterstand, maar daar lijkt stilaan verandering in te komen. In Duinkerke zie ik dat de helft van de tenderende partijen Belgisch zijn. Uiteraard willen wij onze kennis meenemen om hen ook daar een competitief voordeel te bieden. We willen er staan en onze activa inzetten voor onze Belgische klanten.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.