Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Wie impact wil, moet op de lange termijn kijken’

Stijgende voedsel- en energieprijzen treffen de opkomende markten onevenredig hard. Sommige beleggers zoeken daarom andere oorden op. ‘Maar om duurzame ontwikkeling te realiseren zijn er stabiele kapitaalstromen nodig’, zegt Maritza Cabezas, beleggingsstratege bij Triodos Investment Management.

De stijgende inflatie is een wereldwijd fenomeen. Ook de opkomende markten ontsnappen er dus niet aan. Integendeel, veel mensen worden er extra hard getroffen door de toename van de kosten van levensonderhoud, weet Maritza Cabezas, beleggingsstratege bij Triodos Investment Management.  

‘Inflatie maakt dat je minder kunt kopen met hetzelfde geld, inflatie raakt dus aan de koopkracht. Mensen in lage-inkomenslanden hebben minder spaargeld en dus minder ruimte om dat verlies aan koopkracht op te vangen’, stipt ze aan. ‘Bovendien geven de armste bevolkingsgroepen 40 tot zelfs 60 procent van hun inkomen uit aan eten. Als de voedselprijzen stijgen, voelen zij dat in verhouding veel meer.’  

Niet toevallig wordt inflatie ook wel eens een belasting op de armen genoemd. Net als in het Westen nemen overheden in de opkomende markten daarom maatregelen om de impact van de stijgende prijzen op te vangen. Maar omdat de covidpandemie de budgetten al zo hard geraakt heeft, is er minder ruimte om gezinnen te ondersteunen.  

Door de inflatie en de pandemie zijn de ongelijkheid en de armoede opnieuw toegenomen.
Maritza Cabezas
Beleggingsstratege bij Triodos Investment Management

Cabezas merkt bovendien dat de middelen niet altijd op de meest efficiënte manier worden ingezet. ‘Vaak werkt men er met subsidies en prijscontroles, maar die kunnen beter tijdelijk en gericht zijn in plaats van permanent en voor iedereen.’ 

Stagflatie 

De opkomende markten zullen nog zeker de rest van het jaar met lagere groei en hogere inflatie af te rekenen krijgen, verwacht Cabezas. Zelfs stagflatie – een periode waarin de groei helemaal stilvalt terwijl de prijzen blijven stijgen – valt niet uit te sluiten. ‘Dat is niet ons basisscenario, maar de kansen op zo’n negatief scenario zijn wel groter geworden’, klinkt het. 

De oorzaak is dat de centrale banken in het Westen harder dan verwacht op de rem staan en versneld de rente optrekken. Vooral de Amerikaanse centrale bank zet met haar beleid de toon voor de opkomende markten. ‘Veel opkomende markten kampen met een tekort op de betalingsbalans, omdat ze meer invoeren dan exporteren, een kloof die ze moeten dichten door buitenlands kapitaal aan te trekken. Dat geld lenen wordt nu duurder door de hogere rente’, zegt de beleggingsstratege. 

Beleggers laten zich nog te veel leiden door het sentiment op korte termijn en de zoektocht naar snel rendement.
Maritza Cabezas
Beleggingsstratege bij Triodos Investment Management

Duurzame ontwikkeling en impact 

Met de galopperende energieprijzen krijgen de opkomende landen na de pandemie al een tweede economische schok te verwerken in korte tijd. Dat laat duidelijk zijn sporen na. Zo wordt een stap teruggezet in het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s). ‘Tot 2019 zagen we nog een verbetering, maar sindsdien zijn we op sommige terreinen weer achteruitgegaan. De armoede en de ongelijkheid zijn bijvoorbeeld toegenomen’, stelt Cabezas vast.  

De opkomende markten-specialiste betreurt dat nog te veel beleggers zich laten leiden door het sentiment van de korte termijn en de zoektocht naar snel rendement. ‘Om duurzame ontwikkeling te realiseren zijn er stabiele kapitaalstromen nodig. En investeerders moeten op lange termijn kijken als ze de impact willen bereiken die ze voor ogen hebben.’  

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.