Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Multimodale bereikbaarheid is essentieel

Voor AAA-vastgoedlocaties is een uitstekende bereikbaarheid cruciaal. Zelfs via het openbaar vervoer, op voorwaarde dat dit snel en comfortabel is.

Verkeersfiles vormen een groot probleem in ons land. Een belangrijk criterium voor de kwaliteit van vastgoed is dan ook de toegankelijkheid. ‘Voor een AAA-locatie is een uitstekende, multimodale bereikbaarheid onmisbaar’, zegt Vincent Meerschaert van Traject, een adviesbureau dat bedrijven, projectontwikkelaars en overheden begeleidt op het vlak van mobiliteit en verkeer. ‘Zowel het openbaar vervoer, de fiets als de auto spelen een rol.’ 

Vincent Meerschaert, verkeersdeskundige en general manager van adviesbureau Traject

‘Mensen zijn bereid om te kiezen voor openbaar vervoer, maar enkel wanneer dit snel en comfortabel is. Een locatie op wandelafstand van een goed bediend treinstation, eventueel in combinatie met een korte metro- of tramrit, is aanvaardbaar. Maar zodra pendelaars de gewone lijnbus moeten nemen, haken ze vaak af. Daarnaast is een goede fietsbereikbaarheid essentieel. Door de opkomst van e-bikes, waarmee grotere afstanden kunnen worden overbrugd, wint dit criterium aan belang. Naast een goede fietsinfrastructuur in de omgeving zijn voldoende hoogwaardige fietsenstallingen een must.’ 

Advertentie

Ook een goede aansluiting met het wegennet voor wagens en logistieke bevoorrading is cruciaal. ‘Een goede autobereikbaarheid is volgens ons een selectieve autobereikbaarheid’, stelt Vincent Meerschaert. ‘Gemotoriseerd verkeer met een toegevoegde economische waarde – denk aan logistieke spelers – moet prioriteit krijgen ten opzichte van personenauto’s waarvoor er duurzamere alternatieven bestaan. Ook een passende parkeerstrategie is een belangrijk aandachtspunt.’ 

‘Zodra pendelaars de gewone lijnbus moeten nemen, haken ze vaak af’

Vincent Meerschaert
verkeersdeskundige en general manager van adviesbureau Traject

Hybride bedrijfslocaties krijgen het moeilijk

Wat betreft de locatiekeuze bij bedrijven ziet Kristof Devriendt twee op het eerste gezicht tegenstrijdige trends. ‘Aan de ene kant vestigen heel wat ondernemingen zich in de buurt van treinstations en in stadskernen waarin de fiets een groot voordeel heeft’, stelt hij vast. ‘Anderzijds kiezen bedrijven vaak voor een optimale bereikbaarheid met de auto. Die zijn dus eerder aan de stadsrand of in kleinere steden terug te vinden. De hybride locaties, die slecht toegankelijk zijn met het openbaar vervoer of de fiets én tegelijk last hebben van verkeerscongesties, krijgen het steeds moeilijker.’ 

‘De coronacrisis gaf thuiswerk overigens een enorme boost. Daardoor denken bedrijven vandaag nog meer dan vroeger na over hun locatiekeuze en over de inrichting van hun kantoren. Ze zullen minder fysieke werkdesks moeten voorzien. De hierdoor vrijgekomen middelen kunnen dan worden gebruikt om het hoofdkantoor te upgraden. Enerzijds door die onmisbare ruimte om te vormen tot een verbindende belevingsruimte, anderzijds door te kiezen voor een AAA-locatie.’

Vijf trends maken het verschil

Traject onderscheidt vijf belangrijke evoluties die de bereikbaarheid van AAA-vastgoedlocaties ten goede kunnen komen: 

  1. De exponentiële groei van het aantal elektrische fietsen en speedpedelecs
  2. De verdere uitbouw van het fietssnelwegennetwerk in ons land. 
  3. De opmars van mobiliteitsapps die de vervoerskeuze flexibeler maken. 
  4. De overstap naar remote werken, waardoor verplaatsingen minder noodzakelijk worden. 
  5. De wenselijke invoering van rekeningrijden, waardoor ons wegennet efficiënter gebruikt zou kunnen worden.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.