Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

10 geboden bij de overname van uw zaak

©Shutterstock

54.000 Vlaamse kmo’s hebben vandaag een eigenaar die minstens 55 jaar oud is. Veel van hen overwegen om binnenkort een nieuwe eigenaar te zoeken voor hun bedrijf, of krijgen aanbiedingen van geïnteresseerde overnemers. Zo’n overnameproces verloopt het best gestructureerd en becijferd. Deze 10 geboden leiden alles in goede banen.


1. Begin vroeg
Een bedrijf koopt of verkoopt u niet in één, twee, drie. Zoiets vraagt tijd. De juiste onderneming of overnemer vinden duurt gemiddeld 18 tot 24 maanden. Begin dus vroeg genoeg met verkennende gesprekken. Daarbij is netwerken belangrijk. Praat met klanten, leveranciers en contacten.

2. Kies de gepaste overname/overnemer
Een passend bedrijf zoekt u als overnemer het best in uw persoonlijke kennis- en interesseveld. En verkopers laten hun zaak het best over aan iemand voor wie hun sector of zakenmodel geen ver-van-mijn-bedshow is. Zo komt uw ‘kindje’ in de best mogelijke handen terecht.

3. Voer een due diligence analyse uit
Niet alleen de koper heeft er belang bij , maar ook de verkoper heeft er alle belang bij de elementen die bij een due dilligence analyse onderzocht worden, vooraf te checken. Controleer de financiële, commerciële en juridische staat van het bedrijf. Check de resultatenrekeningen. Stel kritische vragen als: ‘Waarom zijn de winstmarges lager of hoger dan het gemiddelde in de sector?’. Kijk of er dringende investeringen nodig zijn, of de vergunningen kloppen, enzovoort.  

4. Onderhandel over de juiste prijs
Argumenteer/onderzoek uitgebreid de voorspelling van toekomstige inkomsten. Check als verkoper de beschikbare cashflow. De ideale overname laat nog financiële ruimte over voor onverwachte investeringen of tegenslagen. Overlaters met een hart voor hun zaak, hebben hier zeker begrip voor. Een realistische prijs maximaliseert de kans op een succesvolle verkoop.   

5. Bekijk de financiering
Schets realistische omzet- en resultatenscenario’s onder goede en slechte omstandigheden. En onderzoek vervolgens hoeveel eigen middelen er zijn en hoeveel leningen u wilt aangaan voor de overname. Banken verwachten bij leningen een terugbetalingstermijn van gemiddeld 6 à 7 jaar. Bekijk zeker ook de ondersteunende maatregelen van de Vlaamse Overheid en de financieringsformules van PMV en PMV/Z bij overname.

6. Let op met sociale schulden
Vraag als overnemer een recent attest aan de overlater dat bewijst dat alle socialezekerheidsbijdragen betaald werden. Sociale schulden vallen bij de bedrijfsoverdracht ten laste van de overnemer.

7. Overname van het personeel
Bij een bedrijfsovername wordt ook het personeelsbestand mee overgeheveld. Raadpleeg dus zeker cao’s. Wordt er afgesproken om het personeel gedeeltelijk of niet over te nemen? Dan staat de overnemer in voor de ontslagen. Maar pas op: een overname is géén wettelijke ontslagreden.

8. Winkelweetjes
Wie een handelszaak overneemt, heeft de mogelijkheid om de voorraad uit te verkopen. Hou er rekening mee dat bepaalde klanten hierdoor misschien afgestoten worden. Klantenkaarten blijven na de overname geldig, ze moeten tijdig en zichtbaar stopgezet worden. Bekijk zeker ook of de zaak nog up to date is, en hoe ze er morgen moet uitzien. Het winkellandschap verandert razendsnel.

9. Onroerend goed is cruciaal
Is de overlater de eigenaar van het bedrijfsgebouw? Dan kunt u dat overnemen met een onderhandse verkoopovereenkomst (bindend) en nadien een notariële akte. Bij het huren van het gebouw moet de handelsovereenkomst een huuroverdracht mogelijk maken.

10. Overname van aandelen of activa
Wie een vennootschap overneemt, kan ofwel de aandelen overnemen, ofwel bepaalde activa (cliënteel, bedrijfspand, handelsfonds…). De aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt, betaalt geen belasting op de meerwaarde. Wie activa overneemt, kan het overgenomen actiefbestanddeel opnieuw afschrijven.

Meer weten? Bezoek weekvandebedrijfsoverdracht.be
Ontdek hier het programma en de activiteiten gedurende deze week.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.