Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Benut de tijd van het boekenonderzoek'

‘Het belangrijkste dat ik geleerd heb? Een overname moet écht iets toevoegen aan je bedrijf’, zegt Bart Deconinck, serieondernemer en mede-eigenaar Zedra ©Johannes Vande Voorde

Als iemand iets kent van bedrijven overnemen en overlaten, dan is het wel Bart Deconinck. De serieondernemer verwierf grote bekendheid dankzij het tv-programma De Leeuwenkuil. ‘Vlamingen doen bij overnames te weinig beroep op experten’, vindt hij.

Overnames vormen de rode draad doorheen de ondernemerscarrière van Bart Deconinck. Nadat hij in 2006 afscheid nam van zijn topmanagementfunctie bij de vroegere Fortis-dochter MeesPierson, richtte hij in Zwitserland Vistra op, gespecialiseerd in administratieve diensten voor vennootschappen die willen internationaliseren. Na twintig internationale acquisities telt dat bedrijf 3.500 werknemers.

In 2015 deed hij Vistra van de hand en nam met twee Londense investeerders zijn sectorgenoot Zedra over van Barclays Bank. Bij Zedra werkten twee jaar geleden 250 personeelsleden. Vijf overnames later zijn er dat een kleine 600. ‘Het belangrijkste dat ik geleerd heb? Een overname moet écht iets toevoegen aan je bedrijf’, zegt Bart Deconinck.

Advertentie

Meerwaarde creëren
‘Louter een onderneming overnemen omdat je dan groter bent of wordt, is fout. Je neemt een bedrijf in de eerste plaats over als dat een strategisch voordeel oplevert. Het moet iets nieuws creëren in de totaliteit.’ Dat kan zijn: toegang krijgen tot een markt waarin je nog niet actief bent, omdat je expertise en/of getalenteerd personeel binnenhaalt, of omdat je diensten of producten aan je assortiment toevoegt die je nog niet hebt. ‘Simpelweg bedrijven overnemen, die samenvoegen en vervolgens kosten wegsnijden, loopt vaak verkeerd af. Kijk maar wat er de voorbije jaren met verschillende banken gebeurde.’

Vliegende start
‘Een cruciaal stadium tijdens een overnameproces is het boekenonderzoek, een due diligence. Die is doorslaggevend’, zegt Deconinck. ‘Ik raad iedere overnemer aan in die fase met de mensen in het bedrijf te gaan praten. Stuur er niet alleen een adviseur op af, maar doe dat vooral zelf. Luister naar wat het personeel bezighoudt, wat zijn de ambities en de bezorgdheden van de medewerkers. En stel hen vragen over de positieve en zwakke punten in de onderneming.’

‘Overnamebegeleiding is de smeerolie die stroeve onderhandelingen ontwart’

Bart Deconinck
serieondernemer en mede-eigenaar Zedra

Als overnemer kom je niet alleen veel te weten over je toekomstige nieuwe bedrijf, je krijgt ook inside-information. Door het personeel vroeg te betrekken, bereid je de integratie al voor, nog voor de deal rond is. Zo neemt die onderneming direct na de overname een vliegende start. ‘Het personeel is vanaf dag één op de hoogte van je strategie, welke rol het daarin speelt en hoe het bedrijf voortgaat. Veel overnemers wachten met die communicatie tot na de overname. Maar waarom? Een due dilligence duurt gemiddeld drie tot vier maanden: benut die tijd.’

Smeerolie
In vergelijking met de Angelsaksische landen merkt Bart Deconinck één belangrijk verschil op in Vlaanderen. Bij ons heerst geen indringende adviescultuur. In vergelijking met Nederland zijn er bij ons bijvoorbeeld per inwoner drie keer minder adviseurs als accountants, fiscalisten, advocaten, … Nochtans laten zowel de overlater als de overnemer zich tijdens een bedrijfsoverdracht het best bijstaan door een expert. ‘Vlamingen doen bij overnames te weinig beroep op experten. Ondernemers vertrouwen bij overnames vaak op hun externe boekhouder. Dikwijls zijn ze daar al klant van toen ze nog een klein bedrijf runden. Enkele jaren en een stevige groei later, beschikt die boekhouder dikwijls over onvoldoende expertise om zo’n overnameproces te doorlopen. Belangrijk is dat ze er als vertrouwenspersoon op toezien dat de noodzakelijke experten worden ingeschakeld. Een gespecialiseerde overnamebegeleider brengt niet alleen kennis aan, maar is ook de smeerolie die stroeve onderhandelingen ontwart. Zo iemand is onmisbaar vind ik.’

Overname als toegangspoort tot nieuwe afzetmarkt


De ijsproducent Boogo zag vorig jaar het levenslicht en specialiseert zich in de ontwikkeling, productie en distributie van roomijs met alcohol. Restaurants en bars, Carrefour Market, AD Delhaize en Spar nemen maandelijks gemiddeld 9.000 potjes af. ‘We vonden onze inspiratie in New York’, vertelt medeoprichter Jorgo Struyve. ‘We bezochten er een bar die het concept heel kleinschalig aanpakt. Thuis zijn we onze eigen smaken beginnen te ontwikkelen. Na een positief Europees marktonderzoek gingen we van start. En ons product slaat aan. Afgelopen zomer brachten we 40.000 potjes roomijs aan de man.’

‘De komende jaren kan een overname interessant zijn, ook al is die zeker nog niet aan de orde’, zegt Struyve. ‘Als we een kleiner ijsbedrijf overnemen kunnen we toegang krijgen tot zijn distributiekanaal en ook onze producten via die weg verdelen, en omgekeerd. Na een gesprek met ondernemer Bart Deconinck is dat een scenario dat we in ons achterhoofd willen houden. Sowieso willen we onze activiteiten graag uitbreiden naar het buitenland.’

Meer weten? Bezoek weekvandebedrijfsoverdracht.be.
Ontdek hier het programma en de activiteiten gedurende deze week.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.