Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘We werven mensen aan voor een carrière, niet voor een baan’

'AG is een groot bedrijf, maar we delen belangrijke waarden. We helpen elkaar om te groeien' - Jan Heyvaert, hr-directeur bij AG

De krapte op de arbeidsmarkt kan je oplossen door meer aandacht te besteden aan het welzijn van je medewerkers en door in te zetten op levenslang leren, zegt de hr-directeur van AG, Jan Heyvaert. Om tegen 2030 meer mensen te activeren, zoals het Voka Groeimanifest vooropstelt, ziet hij oplossingen in jobverrijking en automatisering en kijkt hij naar buitenlandse arbeidskrachten.

Ook AG ontsnapt niet aan de krapte op de arbeidsmarkt en lanceerde initiatieven om de openstaande vacatures in te vullen. ‘Door de coronacrisis waren er geen jobbeurzen, maar we hebben wel een volledig vernieuwde jobsite die rechtstreeks gekoppeld is aan onze sociale media’, zegt Jan Heyvaert van AG. ‘We startten ook een friend & family-campagne, met een premie voor onze 4.400 medewerkers die een familielid of vriend aanbrengen. Het voorbije jaar waren we ook zeer actief op sociale media.’

Interne jobmobiliteit

Om het juiste talent aan te trekken en te behouden, moeten bedrijven nog meer inzetten op een inclusieve werkomgeving, levenslang leren en duurzame loopbanen, met oog voor de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van de medewerkers. AG hanteert hiervoor de drie c’s: carrière, community en cause. ‘We werven mensen niet aan voor een baan, maar voor een carrière, met doorgroei- en leermogelijkheden. Daarom zetten we sterk in op interne jobmobiliteit. Continu leren en groeien is een van de redenen waarom medewerkers graag bij je werken.’

AG Campus

De AG Campus, het gloednieuwe leer- en innovatiecentrum met opleidingslokalen, webinar rooms, discussieruimtes en auditoria, past in dat verhaal. ‘Levenslang leren is onderdeel van onze strategie. De AG Campus is meer dan een gebouw, het is een mindset, de wil om te groeien, als bedrijf en als individu. We leren er niet alleen nieuwe vaardigheden, competenties en expertise aan, maar koppelen die ook aan het welzijn van de medewerkers. Ze kunnen bijvoorbeeld opleidingen volgen om hun work-lifebalance beter in de gaten te houden.’

De tweede c staat voor community. ’AG is een groot bedrijf, maar we delen gemeenschappelijke waarden. We helpen elkaar om te groeien. De derde c – cause – gaat over de purpose van ons bedrijf, de reden waarom we doen wat we doen. We merken dat steeds meer kandidaat-werknemers gevoelig zijn voor de positieve maatschappelijke rol die we als verzekeraar spelen.'

De inhoud van de jobs moet aantrekkelijker worden

Jan Heyvaert
hr-directeur bij AG

Flexibiliteit

Door ook aandacht te besteden aan het welzijn van de medewerkers zullen bedrijven erin slagen om medewerkers aan boord te halen en te houden. ‘Het is belangrijk dat je luistert naar je medewerkers en flexibiliteit biedt aan de mensen die even een pauze willen nemen. Dat zal nodig zijn, want loopbanen duren vandaag grosso modo 45 jaar. Werk betekent altijd een evenwicht tussen wat het individu en wat de werkgever nodig heeft. Een one size fits all-oplossing zal niet werke, wel een systeemwaarbij elke medewerker zijn eigen behoefte kan invullen.’

Om de niet-werkende populatie te activeren tegen 2030, zijn andere maatregelen nodig. ‘De inhoud van de jobs moet aantrekkelijker worden. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze via hun werk zichzelf kunnen ontplooien. En als we hier geen arbeidskrachten meer vinden, moeten we openstaan voor werkkrachten van buiten België en hen stimuleren, opleiden en kansen geven. Een laatste speerpunt is automatisering van eenvoudige en repetitieve taken. Dat is niet alleen een bedreiging, maar biedt ook veel kansen. De voornaamste? Meer tijd voor menselijke interactie,’ besluit Heyvaert.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.