Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

4 op de 10 Belgen zet ‘stoer gezicht’ op om angst en stress te verbergen op werk

Siviglia Berto (managing director bij B-Tonic) en Herman Konings (trendanalist en veranderingspsycholoog bij B-Tonic)

Het zopas gepubliceerde trendrapport ‘Wellbeing & connectiviteit’ van B-Tonic, dochtermaatschappij van Baloise Insurance, toont hoe medewerkers vandaag hun werkvreugde, motivatie en gezondheid inschatten en ervaren. ‘Dat zoveel mensen zichzelf niet kunnen zijn op het werk heeft mij absoluut verrast’, vertelt psycholoog en trendwatcher Herman Konings die als analist meewerkte aan het rapport.

Een van de hoofdredenen waarom B-Tonic veel belang hecht aan het analyseren van trends is het durven kijken naar de toekomst, wat er al bezig is en dit in kaart te brengen. Het onderbouwt zo haar aanpak voor een duurzaam welzijnsbeleid voor organisaties en hun medewerkers én kan werkgevers nieuwe inzichten bieden. Het welbevinden van medewerkers staat vandaag meer dan ooit centraal. ‘Dit trendrapport bevestigt dat we vandaag al doelgericht inzetten op actuele thema’s, zoals connectie, veerkracht en resonantie én het toont ook wat er op ons afkomt, zodat we daar optimaal kunnen op anticiperen’, verduidelijkt Siviglia Berto, managing director bij B-Tonic.

Een op de vier vindt dat hun werkvreugde onder invloed van telewerk eerder tot sterk afgenomen is
Herman Konings
trendanalist en veranderingspsycholoog bij B-Tonic

Het rapport kwam tot stand via uitgebreid onderzoek naar nationale en internationale werkvloertrends, waarbij ook een tiental stellingen en thema’s afgetoetst werden bij duizend representatieve Belgische respondenten. ‘Eén op de vier vindt dat hun werkvreugde onder invloed van telewerk eerder tot sterk afgenomen is’, licht Herman Konings toe. 

Inspelen op effectieve noden

Dat zoveel mensen zichzelf niet kunnen zijn op het werk heeft mij absoluut verrast
Siviglia Berto
managing director bij B-Tonic

Anderzijds geeft bijna 80 procent van de respondenten aan dat ze graag willen deelnemen aan gezondheids- en welzijnsinitiatieven op het werk, al dan niet samen met rechtstreekse collega’s. Dat bewijst dat er een acute nood is aan dergelijke oplossingen. ‘We zagen die deelnamecijfers ook weerspiegeld in een pilootproject in maart en juni, met een participatiegraad van 80 procent’, getuigt Siviglia Berto. ‘Deze steekproef geeft onze programma’s nog meer draagkracht en toont aan dat we inspelen op effectieve noden.’

Bijna 45 procent van de respondenten – gelijk verspreid over alle leeftijdsgeneraties – vindt bovendien dat bedrijven méér aandacht moeten spenderen aan zowel de mentale als de fysieke gezondheid van hun medewerkers. ‘Ook op dat vlak is corona een katalysator’, beaamt Siviglia Berto. ‘Medewerkers willen zich nog meer dan voor de pandemie gesteund, gemotiveerd en gewaardeerd voelen door hun werkgever. Mentaal welzijn was vroeger een taboe: nu is het bespreekbaar.’ Binnen de War for talent, besteden ondernemingen daar best aandacht aan, klinkt het.

40 procent van de medewerkers zet vaak tot altijd een dapper gezicht op: waarachter ze hun angst, onzekerheden en twijfels verbergen
Herman Konings
trendanalist en veranderingspsycholoog bij B-Tonic

A brave face

Ook opvallend: 56 procent van de mensen werkt vandaag met minder plezier dan voor de covidcrisis. Een kwart van de medewerkers wijt dit rechtstreeks aan de crisis zelf, los van het toegenomen werkvolume. ‘De pandemie heeft een emotionele impact op mensen’, beklemtoont Herman Konings. Velen laten dit bovendien niet merken. 40 procent van de mensen zet vaak tot altijd een dapper gezicht op: waarachter ze hun angst, onzekerheden en twijfels verbergen. Hier getuigen de jongeren – generaties Z en Y (47 procent) – vaker een ‘brave face’ op te zetten dan 45-plussers (28 procent). Gemiddeld bedienen ook vrouwen (45 procent) en Franstalige Belgen (46 procent) zich meer van een denkbeeldig masker.

‘Bijna tien procent van de mensen draagt altijd zo’n masker op het werk’, reageren Siviglia Berto en Herman Konings. ‘Deze Belgische cijfers liggen nog een stuk hoger dan in onze buurlanden.’ B-Tonic stipt aan dat veel medewerkers het moeilijk hebben om zichzelf te zijn op de werkvloer. In veranderlijke tijden is authenticiteit cruciaal. ‘Instappen in een open programma, met deelnemers uit verschillende bedrijven, kan voor hen de beste return opleveren’, zegt Siviglia Berto.

Jaarlijkse oefening

We willen van dit trendrapport een jaarlijkse oefening maken om inzichten te kunnen delen met werkgevers.
Siviglia Berto
managing director bij B-Tonic

Ook opvallend: veel respondenten worden geplaagd door de zogenaamde ‘zondagavondblues’. Meer dan 35 procent van de mensen heeft meermaals per maand al tijdens de vooravond van een nieuwe werkweek last van onbehagen, stress of angst. Vrouwen (40,8%) en Franstalige Belgen (39,3%) kampen nog meer met ‘sundayscaries’ dan mannen (31,5%) en Nederlandstalige landgenoten (32,2%). Amper één op zes werkende Belgen kent dit gevoel niet.  

Kortom: met dit trendrapport en verschillende andere onderzoeken, telkens in co-creatie met experts zoals Herman Konings en Antwerp Management School, weet B-Tonic perfect wat er leeft, krijgt het nieuwe onderbouwde inzichten en kan het die kennis vervolgens wendbaar en veerkrachtig inzetten bij klanten. ‘Om al die redenen willen we hier een jaarlijkse oefening van maken’, besluit Siviglia Berto. ‘Zo houden we de vinger aan de pols en garanderen we onze klanten dat we met onze duurzame programma’s en adviezen doelgericht het welzijn op de werkvloer verbeteren.’

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.