Onder de verantwoordelijkheid van  AG Insurance

AG Insurance

‘Een groepsverzekering is nooit zoveel waard geweest als vandaag'

Jean-Michel Kupper, Managing Director Employee Benefits & Health Care bij AG Insurance © Studio Dann

Jean-Michel Kupper, Managing Director Employee Benefits & Health Care bij AG Insurance © Studio Dann

Het is een vraag die nogal wat werkgevers én werknemers zich steeds vaker stellen: kan het rendement van een groepsverzekering nog wel gewaarborgd worden, nu de langetermijnrente al jarenlang tegen de bodemkoers aanschurkt? Jean-Michel Kupper, Managing Director Employee Benefits & Health Care bij marktleider AG Insurance, is nochtans formeel: ‘Een groepsverzekering is nooit zoveel waard geweest als vandaag.’

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Met een marktaandeel van ruim dertig procent is AG Insurance in ons land onbetwist marktleider in de groepsverzekeringen. Het overgrote deel van de werkgevers die voor hun werknemers een groepsverzekering afsluiten, opteert daarbij voor een zogenaamde Tak 21, een product met een gegarandeerd kapitaal en rendement, onafhankelijk dus van het resultaat van de beleggingen door de verzekeraar. Amper twee procent van de werkgevers opteert voor een Tak 23, voornamelijk omdat het rendement daarvan niet gegarandeerd kan worden door de verzekeraar.

Niet enkel het wettelijk pensioen lijkt stevig onder druk te komen, heel wat mensen maken zich in deze tijden van ultra-lage rente ook zorgen over het rendement van hun groepsverzekering. Toch blijft AG Insurance zorgen voor een mooi totaal rendement op Tak 21-verzekeringen?

 Jean-Michel Kupper: ‘Precies! De voorbije jaren hebben we onze klanten dankzij de winstdeelneming een hoog rendement kunnen bieden. Voor 2017 kan AG Insurance in Tak 21 opnieuw mooie resultaten voorleggen: minimaal 2,5 procent. Dit kunnen we uiteraard nooit op langere termijn garanderen, maar sinds 2013 geven we dit minimale netto totaalrendement wel altijd twee jaar vooraf door. Ook nu hebben we voor de komende 2 jaar aan onze klanten reeds een mooi minimaal netto totaalrendement aangekondigd.’ (Lees meer)

AG Insurance kan voor 2017 in Tak 21 opnieuw mooie resultaten voorleggen: minimaal 2,5 procent
Jean-Michel Kupper Managing Director Employee Benefits & Health Care bij AG Insurance

In welke mate verschilt een Tak 21 nu van een gewoon spaarboekje, waar spaarders uiteraard ook een bepaalde minimumrente genieten?

 ‘Werknemers die tien jaar terug al een groepsverzekering afsloten tegen 3,25 procent blijven dit gegarandeerd rendement op de toen gestorte bedragen ook tot hun pensioen behouden. Ongeacht hoe laag de rente vandaag gezakt is. Idem dito uiteraard voor een werknemer die ooit instapte tegen 4,75 procent. Voor vele klanten is het totale rendement in 2017 daarom zelfs nog hoger dan 2,5 procent aangezien ze in het verleden stortingen gedaan hebben aan een hoger gegarandeerd rendement. Dat is dus een fundamenteel verschil met een gewone spaarrekening: als je vandaag daarop 0,15 procent rente krijgt, dan geldt dit meteen ook voor het volledige bedrag, ook de sommen dus die je 10 jaar geleden al gestort had. De nieuwe lage rentevoet is in dit geval dus ook van toepassing op alle eerder opgebouwde reserves in een spaarboekje.’

U maakt zich sterk dat AG Insurance altijd voor dit gegarandeerd rendement kan blijven zorgen op Tak 21-verzekeringen. Klopt dit? 

 ‘Inderdaad. Tak 21 is namelijk een resultaatsverbintenis waarbij werknemers, op de dag dat ze met pensioen gaan, zeker zijn van een gewaarborgd kapitaal én een bepaald minimumrendement, ongeacht de financiële resultaten van de verzekeraar. Bij Tak 23-producten liggen de kaarten enigszins anders, omdat het hier om een middelenverbintenis gaat: je investeert dan in fondsen van de verzekeraar en bent dus afhankelijk van de prestaties van die fondsen. In Tak 21 zorgen wij dus voor een dekking op lange termijn, tot zelfs 40 jaar, op basis van veilige beleggingen. Die garantie kan alleen maar door lange en veilige obligaties, dus staatsobligaties, gedekt worden, die ook altijd de basis vormen van onze Tak 21-portefeuille. Lang geleden bedroeg die garantie nog 4,75 procent, vandaag is dat 0,75 procent, omdat ook die staatsobligaties op lange termijn nu eenmaal aangepast worden volgens de aanhoudende lage rente. Het goede nieuws is evenwel dat wij - naast de vastrentende staatsobligaties – onze portefeuille voor 21 procent diversifiëren met meer risicovolle beleggingen. Als grootste Belgische investeerder in vastgoed kiest AG Insurance daarbij voor 17 procent vastgoedbeleggingen en nog eens 4 procent aandelen. Die leveren de werknemer dan doorgaans ook nog eens een mooi extra rendement op. Als we rekening houden zoals eerder gezegd met de oude hogere garanties en met het minimum totaalrendement van 2,5 procent, kunnen we stellen dat, hoewel de rente nu bijzonder laag is, een groepsverzekering nooit zoveel waard geweest is als vandaag.’

In Tak 21 zorgen wij voor een dekking op lange termijn, tot zelfs 40 jaar, op basis van veilige beleggingen
Jean-Michel Kupper Managing Director Employee Benefits & Health Care bij AG Insurance

Hoe kunnen jullie dat gegarandeerde rendement waarover u sprak, dan toch blijven waarborgen op zo een lange termijn?

Daar kom je bij de kern van onze aanpak. Wij kunnen uiteraard vooraf heel goed inschatten hoeveel we in een bepaald jaar zullen moeten uitbetalen aan pensioenuitkeringen. Af en toe zijn er natuurlijk wel mensen die iets vroeger dan verwacht met pensioen gaan, maar dat aandeel neemt stilaan af. Onze inkomsten uit de beleggingen in obligaties dekken die jaarlijkse ingeschatte garanties zeer goed af, dit noemen wij cashflow matching. Er is met andere woorden altijd een quasi-perfecte match tussen enerzijds wat wij in kas hebben en anderzijds wat we jaarlijks moeten betalen. Als wij vandaag een nieuw contract afsluiten dan dekken we ons volledig in op basis van de huidige marktrentes, vandaar dat we als goede huisvader anno 2018 dan ook niet meer dan 0,75 procent rendement kunnen garanderen op de stortingen die nu gedaan worden. Dat resultaat staat sowieso vast, ook voor werknemers die pas binnen dertig jaar met pensioen zouden gaan. Onze kwaliteitsvolle investeringsportefeuille bestaat vooral uit vastrentende lange termijn activa: overheids- en bedrijfsobligaties, maar ook rechtstreekse leningen aan bijvoorbeeld infrastructuurprojecten zoals Scholen van Morgen. Meer dan 133.000 scholieren hebben nu een nieuwe of vernieuwde school mede dankzij deze langetermijninvesteringen!’

Kiezen werkgevers, onder invloed van die blijvende lage rente, vandaag dan ook meer voor een wat meer risicovolle Tak 23 als ze een groepsverzekering afsluiten?

We zien hier wel wat beweging. Niet dat die stijging nu zo spectaculair is, maar almaar meer werkgevers zijn toch geneigd om – desnoods gedeeltelijk – naar Tak 23 over te schakelen. Ze blijven natuurlijk behoorlijk voorzichtig, omdat ze maar al te goed beseffen dat zij het verschil zelf moeten bijpassen als ze het jaarlijkse gegarandeerde rendement voor de werknemer opgelegd door de wet op aanvullende pensioenen, niet halen. We zien deze trend dan ook voornamelijk bij heel grote bedrijven, die voldoende stevig in hun schoenen staan om dit risico te kunnen dragen. Ook in Tak 23 zijn wij overigens marktleider en kunnen we bovendien een mooie return voorleggen, in lijn met de markt. Zo behaalde ons Rainbow Red fonds (100% aandelen) bijvoorbeeld in 2017 een return van 9,59 procent.’

Ook in Tak 23 zijn wij marktleider en kunnen we bovendien een mooie return voorleggen
Jean-Michel Kupper Managing Director Employee Benefits & Health Care bij AG Insurance

Nu de betaalbaarheid van het wettelijk pensioen onder druk staat, probeert de regering bedrijven ook aan te sporen om voor hun werknemers een groepsverzekering af te sluiten, als een interessant extra appeltje voor de dorst. Welke keuze kan een werkgever in uw ogen vandaag het best maken?

Die beslissing laten wij altijd volledig aan de klant over, in functie van het eigen risicoprofiel. De keuze tussen Tak 21 en 23 – of een mix van beide – ligt volledig bij de werkgever. Welke keuze die klant ook maakt, wij zullen hem helpen bij de analyse en een goede oplossing op maat aanbieden, maar hem zeker niet pushen in een bepaalde richting.’

De regering heeft recent de site MyPension.be gelanceerd. Zal dit volgens u leiden tot een hoger bewustzijn van de tweede pijler? 

 Dit initiatief is inderdaad een zeer belangrijke, zeer positieve en noodzakelijke evolutie voor de communicatie en interactie met de mensen over een complexe materie als pensioenen. Wij vullen deze digitale informatie zelfs nog verder aan met ons platform ‘My Global Benefits’ (MyGB.be). Misschien toch ook niet onbelangrijk in dat verband: wij doen al jarenlang aanzienlijke investeringen in nieuwe IT-toepassingen en blijven dit doen in de toekomst. Dit laat ons toe om heel goed, efficiënt en veilig, binnen de grote technische en juridische complexiteit van deze business, ook met de werkgevers digitaal te communiceren en te zorgen voor een automatische gegevensverwerking via AG EB Online.’

 © Studio Dann © Studio Dann

Advertentie

Advertentie