Een initiatief van 
Invesco

Income Investing

Een hoger inkomen genereren met obligaties én aandelen

Meer in
Income Investing

Stephanie Butcher © Invesco

Stephanie Butcher © Invesco

Beleggers die op zoek zijn naar een extra inkomen uit hun beleggingen, doen er goed aan hun obligatieportefeuille aan te vullen met zorgvuldig gekozen aandelen. Net daarom zet fondsenhuis Invesco zwaar in op inkomensfondsen die zich focussen op beide activa.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

De tijd is voorbij dat beleggers alleen maar hun toevlucht moeten nemen tot de obligatiemarkt om een regelmatig en voldoende groot inkomen te genereren met hun beleggingsportefeuille. In de huidige marktomstandigheden met historisch lage rentevoeten zijn de coupons pover, tenzij obligatiebeleggers bereid zijn grote risico’s te nemen. Maar dat staat meestal haaks op hun oorspronkelijke risicoprofiel.

 © Invesco © Invesco

Een catch-22-situatie? Niet noodzakelijk. ‘Het idee achter vastrentende producten is gebaseerd op de relatieve veiligheid van inkomen en kapitaal. Dat is belangrijker dan ooit tevoren, want beleggers hebben de voorbije 10 à 15 jaar hun bronnen van een regelmatig inkomen helemaal zien verdampen. Het is ons doel als fondsenbeheerder om een deel van dat verloren inkomen goed te maken. Dat is mogelijk als we de grenzen van de verschillende activaklassen durven te overstijgen’, zegt Lewis Aubrey-Johnson, Head of Fixed Income Products- Invesco Perpetual, bij fondsenhuis Invesco.

De strategie van Invesco bestaat eruit voornamelijk in hoogrentende Europese schuldbewijzen te beleggen. ‘Dat laat toe om de beleggingsstrategie te herpositioneren naargelang de marktcyclus en de opportuniteiten van het moment’, zegt Aubrey-Johnson. Zo was er in 2009 en 2010 vooral waarde te vinden in de markt van vastrentende producten. Tegen het einde van 2012 verschoof het potentieel in de richting van aandelen. ‘Een breed en flexibel mandaat geeft fondsenbeheerders de beste kansen om een aantrekkelijk inkomen te vinden’, zegt Aubrey-Johnson. Zo helt volgens het fondsenhuis momenteel de balans risico-rendement in het voordeel van aandelen, waardoor het aandelengedeelte bij Invesco is opgelopen tot 20 procent.

Dividendstrategie

De focus op inkomen dat voortkomt uit aandelen vergt wel een specifieke strategie. ‘Het heeft geen enkele zin om aandelen te selecteren alleen maar omdat ze een hoog dividend uitkeren’, zegt Stephanie Butcher, fondsenmanager en aandelenspecialiste bij Invesco.

‘De waardering is cruciaal. Een dividendrendement is pas houdbaar als het wordt ondersteund door een gezonde balans en stevige cashflow. Dat moet het uitgangspunt zijn wanneer je in aandelen investeert vanuit inkomensperspectief. Kwaliteit primeert.’ Dat is meteen ook de reden waarom ze het bij Invesco steevast hebben over quality investing.

Het mag duidelijk zijn: dividenden zijn niet langer het kneusje. Ze konden de voorbije jaren rekenen op steeds meer interesse bij de beleggers, wat deels te verklaren is door de demografische evolutie. Naarmate beleggers ouder worden, hechten ze meer belang aan een structurele inkomensuitkering. En met de pensioendiscussies in het achterhoofd is ook de aanleg van een extra inkomen bovenop het pensioen uitgegroeid tot een belangrijke ambitie.

‘Ook de bedrijven zelf kijken in vergelijking met tien jaar geleden op een heel andere manier naar hun dividendpolitiek. Vroeger was een dividend iets wat ze uitkeerden wanneer ze niet meer wisten wat ze voor de rest met hun kapitaal konden doen. Nu is het een fundamenteel onderdeel van hun financieel beleid’, zegt Butcher.

Die verschuiving raakt ondernemingen in de kern. Want een dividenduitkering zet je niet aan en uit. Het vergt veel discipline om een dividendbeleid aan te houden, want zonder gezonde balans en stevige cashflow lukt het niet. ‘Net dat maakt dividendaandelen ook zo aantrekkelijk. Het zijn bedrijven waarmee je je echt richt op de lange termijn. Het gaat er niet enkel om wat een bedrijf vandaag doet, maar - belangrijker - waar het binnen enkele jaren zal staan’, zegt Butcher. Vanuit dat perspectief is het ook mogelijk om een duurzaam dividendinkomen te vinden in heel uiteenlopende sectoren. Zo kijkt Invesco vanuit dat perspectief onder meer naar de banken-, telecom- en energiesector.

Complementair

‘De focus op dividendaandelen sluit mooi aan bij de traditionele fixed income-strategie’, zegt Aubrey-Johnson. De kwalitatieve dividendondernemingen leveren vaak beperktere obligatierendementen, omdat het kredietrisico met hun sterke balansen te beperkt is. De ondernemingen die interessant zijn voor obligatiebeleggers, zijn dan weer minder aantrekkelijk voor de dividendbeleggers. ‘Door beide te combineren, opent er zich een heel brede waaier aan ondernemingen die een mooi inkomen kunnen leveren’, zegt Aubrey-Johnson.

Wat Invesco omschrijft als quality income investing staat dus niet gelijk aan het louter oog hebben voor kwaliteitsvolle activa. Dat alleen levert je geen inkomen op. ‘Een goede analyse van de risico’s en de waardering is cruciaal. Niet te veel betalen, is zowat de beste manier om een deel van de risico’s te reduceren’, zegt Butcher.

Niet conservatief

Een inkomensstrategie wordt soms snel weggezet als een defensieve en conservatieve beleggingsstrategie voor oudere beleggers. ‘Dat is een vooroordeel waar we dringend vanaf moeten’, zegt Butcher. ‘De combinatie van traditionele schuldinstrumenten en dividendaandelen is zeker niet conservatief. Het is vooral een manier om te proberen inkomen te genereren en tegelijkertijd te proberen om de risico’s onder controle te houden. Want terwijl je op de obligatiemarkt al wat meer risico moet nemen om nog inkomen te vinden, kan je op de aandelenmarkt de risico’s beperken door bij voorbaat bedrijven uit te sluiten die niet in staat zijn om de komende jaren voldoende cashflow aan te houden. Het is een aanpak die ook een aantrekkelijk rendement niet in de weg hoeft te staan’, besluit Stephanie Butcher.

 

Belangrijke informatie

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen). Mogelijk krijgen beleggers niet het volledige belegde bedrag terug.

De visie en opinie van Stephanie Butcher en Lewis Aubrey-Johson is gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving. Deze opinies kunnen afwijken van deze van andere Invesco Perpetual Investment professionals.

Invesco Perpetual is de business naam van Invesco Fund Managers Limited en Invesco Asset Management Limited. Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, Verenigd Koninkrijk. Geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. 

Deze informatie is uitgegeven voor België door Invesco Asset Management SA Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, B-1050 Brussel.

Advertentie

Advertentie