Een initiatief van 
Invesco

Income Investing

Nieuwe trends in fondsenland

Meer in
Income Investing

Olivier Brouwers © Invesco

Olivier Brouwers © Invesco

Door de toenemende onzekerheid op de financiële markten en opeenvolgende beurscrisissen hebben veel beleggers intussen andere verwachtingen van hun beleggingsfondsen. Fondsenhuis Invesco ontwikkelt daarom fondsen die aansluiten bij de nieuwe realiteit.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Invesco, een fondsenhuis met internationale faam, heeft een perfect zicht op de nieuwe trends in fondsenland. Het beheert een vermogen van ongeveer 850 miljard dollar en telt wereldwijd meer dan 6.500 werknemers. De Amerikaanse fondsenbeheerder noteert ook op de beurs van New York. ‘Daardoor zijn we transparant. Onze klanten hebben een perfect zicht op onze balans, rating en financiële gezondheid’, zegt Olivier Brouwers, Head of Retail Business Benelux, France & Nordics bij Invesco.

De Amerikaanse fondsenbeheerder is opgedeeld in 13 gespecialiseerde investeringscentra verspreid over de hele wereld. Elk van die ‘investeringsboetieks’ specialiseert zich in een of meerdere activaklassen of in een bepaalde beleggingsbenadering. Dat gaat van Europese of Amerikaanse aandelen tot obligaties, grondstoffen of groeimarktaandelen en van traditioneel beheer tot kwantitatief beheer.

Gemengde fondsen

Verschillende beleggingsteams bij Invesco spitsten zich ook toe op gemengde fondsen. ‘Dergelijke fondsen bieden een antwoord op een snel veranderende macro-economische omgeving met veel onzekerheid. Veel beleggers vinden daarin houvast’, zegt Brouwers. Die fondsen hebben intussen ook een hele evolutie doorgemaakt.

Om te beginnen zijn er de traditionele gemengde fondsen, met een vast percentage aandelen en obligaties. Daarnaast zijn er de beleggingsfondsen met risicopariteit, die het principe van risicospreiding nog wat verder uitdiepen. Dergelijke fondsen stellen beleggers op risicobasis evenredig bloot aan aandelen, obligaties en grondstoffen. Die samenstelling wordt vervolgens continu aangepast in functie van de veranderende marktomstandigheden.

 © Invesco © Invesco

‘Sinds 2008 hebben verschillende beleggers in de internationale aandelenmarkt al twee keer meer dan de helft van hun portefeuille zien opgaan door beurscrisissen. Zoiets is de beleggingsfondsen met risicopariteit nooit overkomen’, zegt Filip Spitaels, Senior Retail Sales Manager van Invesco.

Intussen is er ook een derde generatie gemengde fondsen, multi asset 2.0. Dat zijn fondsen die zich niet alleen beperken tot aandelen of obligaties, maar in verschillende activaklassen kunnen investeren, zoals  vastgoed, munten , inflatie-geïndexeerde producten, enzovoort. 'De bedoeling daarvan is om de risico’s in bedwang te houden en tegelijkertijd een rendement te leveren dat hoger ligt dan de inflatie’, zegt Spitaels.

Inkomen genereren

Nog een belangrijke nieuwe trend is de vraag naar fondsen die een inkomen genereren, onder meer uit coupons en dividenden. Veel mensen zoeken een bijkomend inkomen uit hun beleggingen.

‘Op zich is dat niet nieuw natuurlijk. Maar door de lage rente en de hogere inflatie haal je zelfs geen miniem inkomen meer op een spaarboekje en zelfs niet meer op kwalitatieve coupons. Je hebt al een batterij ervaren obligatieanalisten nodig om met obligaties rendement te realiseren en de risico’s aanvaardbaar te spreiden’, voegt Brouwers toe.

Financiële opvoeding

Invesco merkt ook dat er een grote nood is aan financiële opvoeding. ‘Het is duidelijk dat spaarders geld verliezen door geld op een spaarrekening te parkeren. De rente ligt onder de inflatie, waardoor je in werkelijkheid geld verliest. Daarom moeten we werken aan de risicocultuur. Wij bij Invesco denken dat het mogelijk is voor zijn die bereid zijn om extra risico te nemen. Ik geloof niet in een enorme verschuiving van spaargeld naar pure aandelenfondsen, want dan spreken we al meteen over een heel andere risicoklasse. Maar binnen een gemengd fonds kan een deel van het spaargeld toch een aantrekkelijk rendement leveren met aanvaardbare risico’s', besluit Brouwers.

Advertentie

Advertentie