Een initiatief van 
NN Investment Partners

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 © shutterstock
2 Leestijd

Pragmatische zoektocht naar het evenwicht tussen mens, milieu en meerwaarde

Meer in
Maatschappelijk verantwoord beleggen

Wat is verantwoord beleggen? Verschillende namen en definities doen de ronde. Voor NN Investment Partners gaat het over verder kijken dan het financiële. ‘En milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke factoren onderzoeken om de economische relevantie van een belegging goed te kaderen.’

Advertentie

Advertentie

Advertentie

In het debat over verantwoord beleggen worden vele namen en definities gebruikt: DMVI of Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren, SRI of Socially Responsible Investing, ESG of Environmental, Social and Governance en Impact Investing. ‘Bovendien vullen verschillende partijen de verschillende definities vaak inhoudelijk anders in’, weet Didier Devreese, Head of Sales & Marketing NN Investment Partners Belgium. ‘Er bestaat geen gemeenschappelijk kader voor analisten, ratingbureaus en andere spelers in de beleggingsindustrie. Zo’n kader zou duidelijke definities moeten vastleggen voor DMVI, SRI, ESG en Impact Investing. Op die manier kunnen professionele beleggers ze meer uniform gebruiken bij de beschrijving van hun strategieën en producten.’ 

Bij NN Investment Partners (NN IP) pakken ze de zaken pragmatisch aan. ‘We willen niet wachten op eenduidige definities over verantwoord beleggen om er mee aan de slag te gaan. Meestal gebruiken wij de term ESG’, legt Devreese uit. ‘En die betekent voor ons dat we als vermogensbeheerders verder kijken dan puur financiële criteria. Uiteraard verliezen we daarbij het financiële rendement nooit uit het oog. Maar we houden daarbovenop rekening met milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke factoren om een belegging goed te kunnen kaderen.’  

Het feitelijke gedrag van een onderneming vinden we belangrijker dan haar interne reglementen rond goed bestuur.
Didier Devreese Head of Sales & Marketing NN Investment Partners Belgium
 © NN Investment Partners © NN Investment Partners

De vermogensbeheerder is hier op twee niveaus actief. ‘Theoretisch onderzoeken we hoe ESG-factoren tot betere rendementen kunnen leiden. Dat onderzoek gebeurt in samenwerking met onze academische researchpartner ECCE, die verbonden is aan de Universiteit van Maastricht.  Praktisch passen we onze academische inzichten en bevindingen toe in het beheer van onze portefeuilles.’ 

Actieve dialoog

De aanpak van NN IP is op vier pijlers gebaseerd. ‘Actief aandeelhouderschap is de eerste’, somt Devreese op. ‘We voeren een actieve dialoog over goed bestuur en personeelsbeleid met de bedrijven waarin we beleggen. En we nemen actief deel aan de stemming tijdens aandeelhoudersvergaderingen.’ Daarnaast integreert NN IP ESG-factoren in de analyse van de beleggingsopportuniteiten, zowel bij aandelen als obligaties. ‘Op die manier identificeren we verborgen risico’s of opportuniteiten’, zegt Didier Devreese. ‘Het feitelijke gedrag van een onderneming vinden we belangrijker dan haar interne reglementen rond goed bestuur.’

Een derde pijler is de uitsluiting van controversieel gedrag. ‘Dat betekent dat we niet beleggen in bepaalde, controversiële sectoren of bedrijven’, aldus Devreese. ‘ Denk aan wapenhandel, tabak, gokken, …’ Tot slot biedt NN IP gespecialiseerde fondsen en oplossingen aan.

‘Duurzaamheid bevorderen, ESG integreren, investeren met impact: welke naam je ook geeft aan verantwoordelijke beleggingsstrategieën’, besluit Devreese, ‘je kunt het altijd herleiden tot het vinden van een evenwicht tussen mens, milieu en meerwaarde.’ 

Advertentie

Advertentie