Outlook 2de semester 2018

De visie van Erik Joly

Onder de verantwoordelijkheid van
ABN Amro

Erik Joly
Head investement Office © rv

Erik Joly Head investement Office © rv

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Wat zullen de belangrijkste macro-economische kansen en bedreigingen zijn in 2018?

De verbetering van de conjunctuur kan leiden tot een opwaartse herziening van de wereldwijde groeiprognoses (momenteel 3.6%). De resultaten van de ondernemingen kunnen hierdoor een bijkomende impuls krijgen. Doordat er wereldwijd gebruik wordt gemaakt van een aantal nieuwe en innoverende technologieën, zal de economische cyclus wellicht verlengd worden. Tegelijkertijd blijven de centrale banken een gunstig monetair beleid voeren. We behouden onze positieve visie op aandelen. Een misstap door de centrale banken, een onverwachte opstoot van de olieprijs, een groeivertraging in China of nog politieke onenigheid binnen Europa, zijn echter stuk voor stuk factoren die als stoorzenders kunnen optreden.

De vergelijking tussen de internet zeepbel aan het eind van vorige eeuw en de huidige waarderingsniveaus gaat niet op. De waarderingen vandaag de dag zijn global genomen, gebaseerd op gezonde “fundamentals” én op goede bedrijfsresultaten.
Erik Joly Head investement Office

 

Waar ziet u kansen in de obligatiemarkten?

Voor obligatiebeleggers blijft het een lastige periode. We gaan uit van een verdere normalisering van de rentecurves in 2018, maar de tijden waar het rendement op obligaties substantieel verschillend is van de vergoeding op cash, zijn nog ver af. De enige manier om rendement en veiligheid op een aanvaardbaar niveau te houden, is ook binnen deze activa klasse voldoende diversifiëren. Zo kunnen “high yield” obligaties voor extra rendement zorgen. Mocht de inflatie toch sneller dan verwacht de kop op steken, kunnen inflatie geïndexeerde obligaties soelaas brengen.

Wat zijn de grote aandelen thema’s voor 2018?

Uiteraard is ook nu weer voldoende spreiding over diverse sectoren heen van kapitaal belang. Net als dit jaar zullen we met de nodige interesse kijken naar alles wat te maken heeft met digitalisatie en cloud toepassingen. Ook het thema van duurzaamheid wordt belangrijk in onze portefeuilles.

Advertentie

Advertentie