Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoe krijg ik mijn aanvullend pensioen als werknemer in handen?

Zowat 2,5 miljoen werkende Belgen hebben via hun werkgever een groepsverzekering waarmee ze voor een extra pensioen sparen. Voor wie niet zoveel geluk heeft, is er sinds kort het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW). Hoe worden die belast?
©Filip Ysenbaert

Het is belangrijk om te weten dat u van uw groepsverzekering een stuk minder zult overhouden dan de brutobedragen die u op de informatiefiche van uw verzekeraar terugvindt. Het kapitaal wordt immers op verschillende manieren belast.

De verzekeraar is in de eerste plaats verplicht sociale bijdragen in te houden op zowel de winstdeelneming die hij u eventueel toekent als op het gewaarborgd kapitaal. Het gaat hier om een RIZIV-bijdrage van 3,55 procent en een solidariteitsbijdrage van 2 procent (1 procent als het kapitaal minder bedraagt dan 24.790 euro).

Advertentie

Bedrijfsvoorheffing

Vervolgens moet de verzekeraar voor rekening van de fiscus een bedrijfsvoorheffing inhouden op het bedrag dat na aftrek van de sociale bijdragen van het gewaarborgd kapitaal overblijft. Hiervoor worden verschillende tarieven gehanteerd.

  • Op de wettelijke pensioenleeftijd

Bij uitkering van het kapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) wordt een belasting van 10 procent aangerekend op de werknemers- en werkgeversbijdragen die sinds 1 januari 1993 werden gestort. Voor bedragen die de werknemer vóór 1993 heeft gestort, bedraagt het belastingtarief 16,5 procent.

  • Bij vervroegd pensioen
10
procent
Als het kapitaal van uw groepsverzekering wordt uitgekeerd op de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) wordt een belasting van 10 procent aangerekend op de werknemers- en werkgeversbijdragen die sinds 1 januari 1993 werden gestort. Voor bedragen die de werknemer vóór 1993 heeft gestort, bedraagt het belastingtarief zelfs 16,5 procent.

Als het kapitaal van uw groepsverzekering vóór uw 65ste wordt uitgekeerd, wordt het gedeelte dat is opgebouwd met werkgeversbijdragen - afhankelijk van de leeftijd - belast tegen een tarief van 16,5 tot 20 procent. Het gedeelte dat is opgebouwd met uw persoonlijke bijdragen wordt belast in functie van het jaar waarin de stortingen gebeurden (16,5 procent als ze vóór 1993 plaatsvonden en 10 procent indien na 1993).

Advertentie
  • Bij volledig of gedeeltelijke omzetting in een maandelijkse rente

In dat geval moet u ieder jaar in uw belastingaangifte 3 procent van dat kapitaal aangeven als roerende inkomsten. De rente wordt belast tegen een vaste belastingvoet van 30 procent, verhoogd met opcentiemen.

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW)

Niet alle werknemers hebben een groepsverzekering in het bedrijf waar ze werken. Voor hen werd het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) in het leven geroepen. Maar ook werknemers met slechts een beperkte groepsverzekering kunnen er gebruik van maken.

De zogenaamde ‘tweede pijler’ - uw groepsverzekering - kan een mooi bedrag opleveren bij pensionering. Maar verkijk u niet op de brutobedragen.

Fiscaal wordt het VAPW identiek behandeld als een aanvullend bedrijfspensioen. Het aanvullend pensioen kan pas worden uitbetaald als u met wettelijk pensioen gaat. Op het totale brutokapitaal wordt een RIZIV-bijdrage van 3,55 procent en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 procent geheven. Het exacte percentage hangt af van het bedrag van de uitkering.

Na aftrek van de RIZIV- en de solidariteitsbijdrage wordt een personenbelasting van 10 procent op het kapitaal aangerekend. Dat percentage moet nog worden verhoogd met de gemeentebelasting. De winstdeling is vrijgesteld van personenbelasting.

Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.