Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoeveel bedraagt het minimum- en het maximumpensioen?

Voor werknemers en zelfstandigen bedraagt het minimumpensioen 1.291,69 euro, voor ambtenaren 1.392,95 euro. Maar niet iedereen komt in aanmerking voor dat minimumpensioen.

Het pensioen dat u ontvangt, hangt af van hoeveel u verdiende tijdens uw loopbaan en het aantal jaren dat u gewerkt heeft (inclusief gelijkgestelde periodes).

Blijkt bij de berekening dat het pensioen dat u krijgt op basis van uw loopbaan lager ligt dan het minimumpensioen, dan wordt dat in bepaalde gevallen opgetrokken tot dat minimum.

Advertentie

Dat minimum bedraagt voor werknemers en zelfstandigen sinds maart 2020 1.291,69 euro (1.614,10 euro voor een gezinspensioen) en 1.392,95 euro voor een ambtenaar (1.741,15 euro voor een gehuwde ambtenaar).

Dat bedrag is echter alleen weggelegd voor wie een loopbaan van 45 jaar presteerde. Was uw carrière korter, dan wordt uw minimumpensioen berekend in verhouding tot het aantal jaar dat u aan de slag was.

Niet voor iedereen

Maar niet iedereen komt in aanmerking voor het minimumpensioen. Het recht op het minimumpensioen is er alleen voor gepensioneerden met een loopbaan van minstens 30 jaar als werknemer of zelfstandige. Ambtenaren krijgen een minimumpensioen als ze minstens 20 jaar als statutair ambtenaar aan de slag waren.

30
jaar
Het minimumpensioen is er alleen voor gepensioneerden met een loopbaan van minstens 30 jaar als werknemer of zelfstandige. Ambtenaren krijgen een minimumpensioen als ze minstens 20 jaar als statutair ambtenaar aan de slag waren.

De jaren gewerkt als werknemer, contractuele ambtenaar en zelfstandige worden samengeteld, de gewerkte jaren als statutair ambtenaar niet. Daardoor grijpt een gepensioneerde die 26 jaar als werknemer en 19 jaar als ambtenaar werkte, ondanks een volledige loopbaan van 45 jaar, naast het minimumpensioen.

Ook de gelijkgestelde periodes, zoals werkloosheid, tellen mee. Een werknemer die na tien jaar ontslagen wordt en vervolgens 21 jaar werkloos is, heeft dus recht op het minimumpensioen. Maar een werknemer of zelfstandige die 29 jaar effectief gewerkt heeft, grijpt naast het recht op het minimumpensioen.

Maximumpensioen

Hoe hoger uw loon, wedde of beroepsinkomen, hoe hoger uw pensioen. Maar er is wel een bovengrens: voor werknemers wordt het jaarloon begrensd op 58.446,94 euro. Wie meer verdient, bouwt op dat surplus geen extra pensioenrechten meer op. Een werknemer die 45 jaar lang aan de slag was en elk jaar (meer dan) het loonplafond verdiende, zal het maximumpensioen van 2.549 euro bruto ontvangen.

Een werknemer die 45 jaar lang aan de slag was en elk jaar (meer dan) het loonplafond verdiende, zal het maximumpensioen van 2.549 euro bruto ontvangen.

Voor zelfstandigen wordt het beroepsinkomen beperkt tot 60.428 euro en bedraagt het maximumpensioen 1.502 euro.

Een ambtenarenpensioen kan nooit hoger zijn dan drie vierde van de referentiewedde die als basis dient voor de berekening. Dat is doorgaans de wedde van de laatste 10 jaar. Bovendien wordt het geplafonneerd op 80.024,15 euro bruto per jaar of 6.668,68 euro bruto per maand.

Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.