Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Ga na of studiejaren afkopen interessant is

Wie zijn wettelijk pensioen wil verhogen, kan studiejaren afkopen. Tot 1 december 2020 kan dat nog tegen een gunstregime.
Advertentie

Een volledig pensioen is alleen weggelegd voor wie 45 loopbaanjaren achter de rug heeft als hij met pensioen gaat. Lang studeren is op dat vlak dus nadelig voor de pensioenberekening. Want wie langer studeert, begint later te werken, waardoor er tot aan de wettelijke pensioenleeftijd minder loopbaanjaren overblijven om pensioenrechten op te bouwen.

Overleeft uw pensioen deze onzekere tijden?
  • Zo berekent u hoeveel u nodig hebt om rond te komen
  • Hoeveel jaar werken voor een volledig pensioen?
  • Hoe uw wettelijk pensioen aanvullen?
De Pensioengids, zaterdag 28 maart gratis bij De Tijd

Daar kan echter een mouw aan worden gepast: door studiejaren ‘af te kopen’, waardoor de studiejaren worden beschouwd als ‘gewerkte dagen’. Dat betekent niet dat u vroeger met pensioen kunt gaan, het heeft alleen gevolgen voor het pensioenbedrag.

Sinds december 2017 gelden voordeeltarieven om studiejaren af te kopen. Wie daarvan wil profiteren, moet zich echter haasten, want vanaf december 2020 loopt die gunstperiode af.

 

Hoeveel kost het om een studiejaar af te kopen?

Het antwoord op die vraag hangt af van uw statuut.

  • U BENT WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE

Bent u een werknemer, dan betaalt u een forfaitair bedrag (1.530 euro per jaar) als u de studieperioden afkoopt binnen 10 jaar na het behalen van uw diploma.  Voor zelfstandigen betreft het een forfait van 382,49 euro per kwartaal.

Tot december 2020 geldt datzelfde tarief ook voor wie afstudeerde vóór december 2007 en studiejaren vanaf zijn 20ste verjaardag afkoopt.

Vanaf december 2020 worden alle studiejaren die u meer dan 10 jaar na het behalen van het diploma afkoopt, actuarieel berekend. Dat betekent dat u meer zal betalen als de periode verder terug in de tijd ligt. Anders gezegd: hoe langer u wacht met afkopen, hoe duurder.

  • U BENT AMBTENAAR

Vroeger telden de studiejaren van benoemd overheidspersoneel automatisch mee als het diploma een voorwaarde was voor de vaste benoeming of bevordering, maar die gratis ‘diplomabonificatie’ is afgeschaft. Voortaan moeten ambtenaren óók betalen om hun studiejaren te laten meetellen in de berekening van het pensioen.

Tot december 2020 betalen ambtenaren die in december 2017 al vastbenoemd waren een forfait van 1.300,50 euro per studiejaar, ongeacht hoelang ze al afgestudeerd zijn.

Is het afkopen van studiejaren fiscaal aftrekbaar?

De bedragen die u neertelt voor het afkopen van studiejaren zijn fiscaal aftrekbaar. Dat gebeurt tegen het belastingtarief op de hoogste inkomensschijf in uw personenbelasting - het ‘marginaal tarief’ in vakjargon. Bedraagt dat bijvoorbeeld 50 procent, dan recupereert u dus de helft van het betaalde bedrag.

Wat levert het afkopen van studiejaren op?

  • U BENT WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE

Elk geregulariseerd studiejaar levert werknemers en zelfstandigen een jaarlijks extra brutopensioen op van 271,76 euro (alleenstaande) of 339,70 euro (gezinspensioen). Het maakt niet uit hoeveel u verdiende tijdens uw loopbaan.

Een gezinspensioen wordt alleen toegekend aan een gehuwde werknemer of aan een zelfstandige wiens echtgenoot geen of een beperkt inkomen heeft. Alle anderen krijgen een alleenstaandenpensioen.

  • U BENT AMBTENAAR

Voor ambtenaren hangt het bedrag samen met hun loon. In principe levert een afgekocht studiejaar jaarlijks 1/60 van de referentiewedde op. Voor de meeste ambtenaren is die referentiewedde het gemiddelde van de wedden van de laatste tien jaar. Hoe hoger uw referentiewedde, hoe sneller u de afgekochte studiejaren terugverdient.

Is het afkopen van studiejaren ook voor u interessant?

Die vraag is niet een-twee-drie te beantwoorden. De terugverdientijd is voor iedereen verschillend. Met wat geluk blijft uw terugverdientijd onder drie jaar. Maar het kan net zo goed dat uw terugverdientijd zeer lang is en dat de kosten nooit zullen opwegen tegen de baten. In dat geval is het natuurlijk niet interessant om de jaren af te kopen. Want weet dat u het betaalde bedrag niet kunt recupereren mocht achteraf blijken dat de investering toch niet nuttig was.

U kunt ten hoogste twee keer in uw loopbaan studiejaren regulariseren. Wie vier jaar studeerde, kan dus bijvoorbeeld twee keer twee studiejaren afkopen. Voor elke afkoop moet de regularisatiebijdrage in één keer helemaal betaald worden.

Welke studiejaren kunt u afkopen?

Daarover bestaan duidelijke regels. U kunt de volledige periode afkopen waarvoor u een diploma hebt behaald. Studiejaren die u opnieuw begonnen bent, tellen niet mee. U kunt ook twee jaren afkopen van de periode waarin u uw doctoraat hebt voorbereid. Als het behalen van uw doctoraat langer heeft geduurd, tellen de extra jaren niet mee. Ook de stageperioden die recht geven op een beroepskwalificatie kunt u laten regulariseren.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud