Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Mypension.be: uw persoonlijk onlinepensioendossier

Hoeveel wettelijk en aanvullend pensioen mag u verwachten? Wat is de impact van vroeger stoppen met werken? Hoeveel krijgt u meer als u uw studiejaren afkoopt? De antwoorden staan op mypension.be. Maar interpretatie is nodig.

Op elk moment van uw carrière uw eigen pensioendossier op de voet volgen. Het kan via de federale overheidssite mypension.be. Dat onlinepensioenportaal bevat alle gepersonaliseerde informatie over uw wettelijk en aanvullend pensioen.

Mypension.be geeft u een beeld van wat u mag verwachten van uw wettelijk én aanvullend pensioen, opgebouwd via uw werk. U kunt er ook enkele simulaties maken, zodat u kunt zien hoe carrièrekeuzes die u vandaag maakt, uw latere pensioen zullen beïnvloeden. Mypension.be geeft geen informatie over het pensioensparen (derde pijler) dat u eventueel op eigen initiatief doet.

Advertentie

Uw wettelijk pensioen

U krijgt voor uw wettelijke pensioendatum, het bruto- en nettobedrag te zien dat u kan verwachten. Als u voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan, krijgt u ook voor die pensioendatum uw te verwachten pensioenbedrag te zien. Het resultaat dat u te zien krijgt, is berekend in de veronderstelling dat u aan de slag blijft tegen dezelfde voorwaarden (statuut, loon, arbeidsduur) als vandaag.

Dit vindt u op Mypension.be

Wat vindt u op mypension.be?

-          Uw wettelijke pensioendatum en het bruto- en nettopensioen op die dag.

-          Uw eventuele vroegste pensioendatum en het bruto- en nettopensioen op die dag.

-          Het opgebouwde bedrag in de tweede pijler, het aanvullend pensioen via uw werk.

Wat vindt u niet op mypension.be?

-          Het bij elkaar gespaarde bedrag in de derde pijler, het fiscaal gestimuleerde pensioensparen.

Wat kunt u simuleren?

-          Wat is de impact op uw wettelijk pensioen als u vroeger of later uw pensioen opneemt?

-          Hoeveel kost studiejaren afkopen en hoeveel extra pensioen levert het op?

-          Of u zelf een tweede pijler kunt opbouwen als uw werkgever dat niet of slechts beperkt doet.

 

Het pensioenbedrag is uitgedrukt in euro's van vandaag. Tegen de tijd dat u met pensioen gaat, kan het nominale bedrag een stuk hoger liggen dan nu. Maar door het bedrag in actuele waarde uit te drukken, krijgt u een goed beeld van de koopkracht van uw toekomstige pensioen.

Ook kunt u simuleren hoe uw wettelijk pensioenbedrag zal evolueren als u vroeger stopt met werken of als u net langer blijft werken. Geef simpelweg de gewenste leeftijd in waarop u wilt stoppen met werken. Op basis daarvan wordt dan het nieuwe pensioenbedrag berekend. Voor de hand liggend: een hoger bedrag als u langer aan de slag blijft en een lager pensioen als u vroeger stopt.

U kunt eveneens simuleren of het de moeite loont om studiejaren af te kopen. Sinds december 2017 kunt u tegen betaling uw studiejaren laten meetellen voor uw pensioen. U kunt op mypension.be het aantal jaren invullen dat u wilt afkopen. U komt dan te weten hoeveel u dat zal kosten en hoeveel verschil dat bruto en netto voor uw pensioen betekent.

Klaar om met pensioen te gaan? Vraag dan ook online uw pensioen aan en geef alvast uw rekeningnummer door. Dat kan ook via mypension.be.

Uw aanvullend pensioen

Werkgevers of bedrijfssectoren kunnen een aanvullend pensioen aanbieden aan hun werknemers, zelfstandigen kunnen er een bijeensparen voor zichzelf. Op mypension.be krijgt u een overzicht van de reserves die u al hebt opgebouwd in uw aanvullend pensioen. Dat bedrag zal nog verder evolueren tot aan uw pensioenleeftijd. Let op: de bedragen die u ziet, zijn brutobedragen. Daarvan moeten nog belastingen en sociale bijdragen worden afgetrokken.

Deze informatie komt uit een databank van de overheid waarin details over aanvullende pensioenen voor werknemers en zelfstandigen worden verzameld. De verzekeraars en pensioenfondsen waken erover dat uw aanvullend-pensioengegevens elk jaar worden bijgewerkt. Bouwde u al meerdere rechten op tijdens uw loopbaan, dan krijgt u nu een totaal van alle pensioenplannen samen. Per pensioenplan ziet u de pensioenreserve, een raming van het te verwachten bedrag bij pensionering en - als die er is - de overlijdensdekking. Mypension.be bevat ook informatie over eventuele   slapende rechten bij een ex-werkgever. Zo kunt u deze eventueel ‘vergeten’ aanvullende pensioenrechten opsporen en nagaan bij welke verzekeraar of bij welk pensioenfonds die nog worden beheerd.

Het pensioenbedrag op mypension.be is uitgedrukt in euro's van vandaag. Zo krijgt u een goed beeld van de koopkracht van uw toekomstige pensioen.

Bovendien bevat mypension.be een module waarmee u kunt berekenen welk bedrag u maandelijks aan een vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) kunt uitgeven. Het VAPW is een nieuwe formule om voor het pensioen te sparen. Het is in eerste instantie bedoeld voor de 30 procent werknemers van wie de werkgever geen aanvullend pensioen aanbiedt. Maar ook werknemers met een beperkte verzekering kunnen hun pensioen via het VAPW aanvullen.

Als gebruiker krijgt u meteen het bedrag te zien dat u extra kunt sparen. Ook kunt u de berekeningen raadplegen die tot het bedrag hebben geleid. Als u het VAPW een interessante formule vindt, kiest u zelf uw verzekeraar en brengt u uw werkgever op de hoogte van het bedrag dat hij van uw nettoloon mag afhouden. Het jaar erna komt u in aanmerking voor een belastingvermindering van 30 procent van de gestorte premie.

Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.