Ook De Tijd wordt getroffen door de wereldwijde IT-problemen
Zo lukt de verzending van onze nieuwsbrieven niet en loopt het proces van registraties en paswoorden mank. We hopen met u dat de storing snel is opgelost. Bedankt voor uw geduld.
Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat met uw aanvullend pensioen als u van statuut verandert?

Bij een gemengde loopbaan is uw aanvullend pensioen gelijk aan de som van de bedragen die u heeft opgebouwd in het kader van uw verschillende activiteiten.

Loontrekkenden, zelfstandigen als natuurlijk persoon, zelfstandigen in vennootschap en, sinds kort, ook contractuele ambtenaren genieten van een aanvullend pensioen of mogen er zelf een opbouwen.

Bij een gemengde loopbaan is het aanvullend pensioen logischerwijze gelijk aan de som van de bedragen die u eventueel heeft opgebouwd tijdens uw activiteiten als loontrekkende, zelfstandige (binnen de wettelijke grenzen) en als contractuele ambtenaar. Wilt u het bedrag kennen dat u voor uw aanvullend pensioen onder de verschillende regimes al heeft opgebouwd, surf dan naar mypension.be.

Advertentie

Werknemer

• Als u uw activiteiten als loontrekkende stopzet, behoudt u uiteraard het kapitaal dat u heeft opgebouwd via uw groepsverzekering. U laat het kapitaal dat u heeft opgebouwd gewoon staan in de groepsverzekering van uw vorige werkgever aan de voorwaarden die in het pensioenplan voorzien zijn. Daarna worden geen premies meer gestort. Het contract blijft in voege en wordt als ‘slapend’ beschouwd.

U ontvangt het opgebouwde bedrag op het ogenblik dat u met pensioen gaat. In bepaalde gevallen verliest u wel de overlijdensdekking. U kunt het bedrag ook gebruiken om een overlijdensdekking van een gelijkwaardig bedrag af te sluiten. Mits u ermee akkoord bent op de eindvervaldag een iets lager bedrag te ontvangen, zal de  verzekeraar het gespaarde bedrag in geval van vroegtijdig overlijden uitbetalen aan de persoon of de personen die u heeft aangeduid.

Ook de bedragen die in het kader van een VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers) werden gestort, kunnen worden stopgezet. Het opgebouwde bedrag blijft dan verworven en blijft ook op dezelfde manier intrest opbrengen.

Zelfstandige

• Als u uw activiteiten als zelfstandige stopzet, kunt u (of uw vennootschap) geen stortingen meer doen in uw VAPZ, IPT of POZ -de systemen van aanvullend pensioen voor zelfstandigen. U kunt het contract voor uw 60ste ook niet afkopen. U moet met andere woorden het contract tot de vervaldag laten doorlopen. Intussen blijft het opgebouwde kapitaal wel intact en blijft het intresten genereren. U krijgt het kapitaal uitgekeerd op de vervaldag. U kunt het kapitaal ook vanaf uw zestigste vervroegd opvragen. Maar dan wordt u meer belast en moet u uitstapkosten betalen.

Contractueel ambtenaar

• Het aanvullend pensioen voor contractuele ambtenaren staat momenteel nog in de kinderschoenen. Maar bij stopzetting van de activiteit zal wellicht precies hetzelfde gebeuren met de reeds opgebouwde bedragen.

Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.