Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Zo werkt u minder als ambtenaar zonder uw pensioen te schaden

Als ambtenaar kunt u tijdelijk minder of zelfs een tijd volledig niet werken zonder dat dit invloed heeft op uw latere pensioen. Een overzicht van de mogelijkheden.

Terwijl werknemers in de privésector via tijdskrediet hun werk 1/5, halftijds of zelfs volledig even kunnen onderbreken, kunnen federale ambtenaren dat doen via het systeem van de loopbaanonderbreking. Ambtenaren ouder dan 55 jaar die voltijds werken, kunnen ook minder gaan werken tot aan hun pensioen met een loopbaanonderbreking-eindeloopbaanstelsel.

Werkt u voor de Vlaamse overheid, in het Vlaams onderwijs of voor een Vlaams lokaal of provinciaal bestuur - vastbenoemd of als contractueel - dan kan dat sinds 2016 via het zogenaamde Vlaamse zorgkrediet.

Advertentie

Net zoals werknemers hebben ook federale en Vlaamse ambtenaren toegang tot thematische verloven.

Loopbaanonderbreking

De vormen waarmee ambtenaren hun loopbaan kunnen onderbreken, variëren van overheid (federaal, gewest) en van functie (onderwijs, politie, magistraten…). Voor elk gelden andere voorwaarden. Wilt u weten welke mogelijkheden u zelf heeft, neem dan een kijkje op https://www.breakatwork.be/

Met het oog op het pensioen is het vooral interessant om te weten dat de loopbaanonderbreking gelijkgesteld wordt met een gewerkte periode, op voorwaarde dat u voor die periode een onderbrekingsuitkering ontvangt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Dat betekent dat deze periode meetelt om te zien of u vroeger met pensioen kunt en dat uw pensioenbedrag berekend wordt op het loon dat u verdiende voor u loopbaanonderbreking nam.

55
jaar
Wie ouder is dan 55 jaar én werkt als contractueel ambtenaar in een niet-Vlaamse overheidsdienst kan zijn loopbaan onderbreken via het stelsel van loopbaanonderbreking-eindeloopbaanstelsel.

De maximumduur die kan meetellen voor het pensioen bedraagt 12 maanden voor een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking en 60 maanden voor een 1/5 loopbaanonderbreking.

U kunt de maximumduur voor de verschillende types niet combineren. Wanneer u al 6 maanden voltijds loopbaanonderbreking hebt genomen, kunt u dus nog maximaal 30 (= 60 - 12/2 X 5) maanden 4/5 loopbaanonderbreking opnemen.

De maximumduur kan met 12 maanden worden verlengd als u halftijds gaat werken én een verhoogde RVA-uitkering ontvangt voor verminderde prestaties naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een tweede of volgende kind.

Loopbaanonderbreking-eindeloopbaanstelsel

Wie ouder is dan 55 jaar én werkt als contractueel ambtenaar in een niet-Vlaamse overheidsdienst kan zijn loopbaan onderbreken via het stelsel van loopbaanonderbreking-eindeloopbaanstelsel.

Als u een uitkering van de RVA ontvangt, telt uw volledige periode van loopbaanonderbreking-eindeloopbaanstelsel mee om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan én voor uw pensioenbedrag op basis van het loon dat u verdiende voor u in het eindeloopbaanstelsel stapte gedurende de eerste 12 maanden voor uw 60ste (60 maanden voor een 1/5 loopbaanonderbreking). Vanaf uw 60ste varieert het aantal maanden (van 24 tot 60 maanden), afhankelijk van uw onderbrekingspercentage.

Het Vlaams Zorgkrediet

Het Vlaams Zorgkrediet vervangt sinds 2 september 2016 het stelsel van loopbaanonderbreking en loopbaanonderbreking-eindeloopbaanstelsel voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid, het Vlaams onderwijs en de Vlaamse lokale en provinciale besturen. Zowel contractuele als statutaire Vlaamse ambtenaren hebben recht op het zorgkrediet.

Vlaams zorgkrediet opnemen kan alleen in de volgende omstandigheden:

-          u zorgt voor uw kind(eren) tot en met 12 jaar;

-          u zorgt voor uw kind met een handicap;

-          u zorgt voor een voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad;

-          u verleent palliatieve zorg;

-          u volgt een erkende opleiding.

Vlaams zorgkrediet is een recht voor wie in de Vlaamse openbare sector werkt. De werkgever mag een aanvraag in principe niet weigeren, tenzij in zeer specifieke gevallen.

Een loopbaanonderbreking wordt gelijkgesteld met een gewerkte periode, op voorwaarde dat u voor die periode een onderbrekingsuitkering krijgt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Hoelang u Vlaams zorgkrediet mag opnemen, hangt af van het arbeidsregime dat u kiest tijdens uw zorgkrediet. Stopt u helemaal met werken, dan kunt u 18 maanden thuisblijven. Blijft u halftijds werken, dan bedraagt de maximale periode 36 maanden. Gaat u 4/5 werken, dan beschikt u over 90 maanden. U kunt ook afwisselend gebruikmaken van de verschillende manieren om minder te werken.

Als u Vlaams zorgkrediet neemt om een erkende opleiding te volgen, moet u er rekening mee houden dat u alleen Vlaams zorgkrediet kunt krijgen terwijl de opleiding effectief loopt.

Nam u vroeger al loopbaanonderbreking(-eindeloopbaan), dan worden die maanden niet in rekening gebracht.

Impact op pensioen?

Voor contractuelen tellen alle maanden (18 maanden bij voltijds, 36 maanden bij halftijds en 90 maanden bij 1/5) mee voor het pensioen. Voor statutairen is dat beperkt tot 12 maanden bij voltijds of halftijds zorgkrediet en tot 60 maanden bij 1/5 zorgkrediet. Voor wie in het verleden al loopbaanonderbreking heeft genomen, worden die maanden afgetrokken van het maximale aantal maanden met het oog op de gelijkstelling voor het werknemerspensioen. De maanden opgenomen voor een thematisch verlof worden dan weer niet afgetrokken van het maximum.

Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.