Advertentie
Advertentie
Advertentie

100.000 werklozen hebben nooit gewerkt

-- (tijd) - 20,8 procent van de volledig werklozen krijgt een uitkering op basis van zijn diploma en heeft dus nooit gewerkt. Dat staat in een analyse die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) van de werklozenbevolking heeft gemaakt. Daaruit blijkt ook dat vooral bij de gezinshoofden het aandeel van de langdurig werklozen erg hoog is. Anderzijds moeten nogal wat alleenstaande en samenwonende werklozen rondkomen met een uitkering onder het leefloon.