'Nood aan systeem om financiële crisissen op te vangen'

(tijd) - Zijn Europa en de ECB klaar om een grote financiële crisis het hoofd te bieden? Dat is voor Lamfalussy een grote bekommernis.'De jongste jaren waren er geen grote financiële crisissen. Maar vroeg of laat kunnen die zich wel voordoen. Europa moet voorbereid zijn. Het moet de middelen hebben om aan crisispreventie te doen en om te reageren op een eventuele systeemcrisis. Het institutionele kader voor crisispreventie en -beheersing in Europa is echter niet optimaal.'

'In de crisisbestrijding staan de centrale banken op de eerste lijn. Dat veronderstelt dat ze goede informatie hebben over wat er in het financiële systeem gebeurt. Toen de internationale bankwereld in 1983 geconfronteerd werd met de schuldencrisis in Latijns-Amerika, wist de Bank voor Internationale Betalingen dankzij goede statistieken precies welke banken het meest blootgesteld waren aan het risico. Vandaag is het veel moeilijker om die informatie te verzamelen, onder meer door de uitgebreide derivatenmarkt. Wie draagt uiteindelijk het risico als er iets gebeurt? Het financiële systeem is de voorbije jaren wel stabieler geworden, maar tegelijk ook minder transparant.

Als de financiële crisis echt heel ernstig is, moet op een bepaald ogenblik ook de regering gemobiliseerd worden, om waarborgen te geven voor de kredieten die de centrale bank verstrekt. Dat impliceert dat er goede communicatielijnen moeten zijn tussen de centrale bank en de regering. In de VS superviseert de Federal Reserve Bank of New York de belangrijkste commerciële banken. Bij een crisis moet die eventueel de bijstand vragen van de Fed en het ministerie van Financiën. Dat zijn slechts drie partijen, die korte communicatielijnen hebben. Maar hoe moet dat in Europa? Het toezicht op de banken is nog altijd een bevoegdheid van de lidstaten. Ofwel is het de centrale bank, ofwel een andere instantie. En in de eurozone hebben we 13 ministers van Financiën. Er zijn wel samenwerkingsakkoorden afgesloten. Maar als er een crisis komt, zijn er wel heel veel partijen die met elkaar moeten communiceren. Kan dat behoorlijk gemanaged worden? Kunnen die snel een antwoord formuleren?'

'Europa moet een werkbaar systeem hebben om financiële crisissen op te vangen. Dat is een uitdaging voor de ECB. Maar momenteel heeft ze geen enkele operationele bevoegdheid in bankensupervisie. Het zou misschien niet dom zijn de ECB wel die bevoegdheid te geven.'

Gesponsorde inhoud

Partner content