ACV verwijt Verhofstadt sociaal overleg te verstoren

-- (tijd) - De christelijke vakbond ACV verwijt de regering-Verhofstadt het najaarsoverleg over een interprofessioneel akkoord (IPA) te doorkruisen, door nu solo een pakket maatregelen over de arbeidsmarkt op tafel te leggen. Het kwam donderdagavond tot een scherpe woordenwisseling tussen ACV-voorzitter Luc Cortebeeck en premier Guy Verhofstadt (VLD).