ACW klaagt beperking sociale woningbouw aan

(belga) - De gemeenten en de provincies kunnen in hun ruimtelijk ordeningsbeleid geen initiatieven meer nemen rond sociale woningbouw. Dat maakt de christelijke werknemerskoepel ACW op uit een interne dienstnota van de administratie ruimtelijke ordening. Daarin staat dat de gemeenten geen lasten aan verkavelaars mogen vragen die betrekking hebben op de realisatie van sociale woningen en sociale kavels. In ruimtelijke plannen mogen de gemeenten geen verwijzingen naar sociale woningen maken.