Advertentie
Advertentie

'Als leerlingen de basistermen niet begrijpen, wordt het moeilijk'

-- (tijd) - 'Intelligente leerlingen zakken gedwongen af van het ASO naar het TSO of BSO, gewoonweg omdat ze onvoldoende Nederlands begrijpen. Dat is erg, niet alleen voor henzelf, maar ook voor de klas en de leraars', zegt Hilde Florquin, coördinerend directeur van een scholengemeenschap in de Vlaamse Rand. Om dat watervalsysteem te stoppen zocht ze voor haar leerkrachten extra steun bij het omgaan met de groeiende groep Frans- en anderstalige scholieren in de klas. Na lang aandringen krijgt ze die vanaf het nieuwe schooljaar.