Advertentie
Advertentie

Antwerps havenbestuur kant zich tegen tolverhoging Liefkenshoek

----(tijd) - Het Antwerpse havenbestuur wil niet dat het toltarief voor zware trucks in de Liefkenshoektunnel (LHT) wordt opgetrokken van 12 naar 19 euro. Dat is het tarief dat vanaf 2012 ook zou worden gehanteerd voor de nieuwe Oosterweelverbinding, die eveneens de linker- en rechter-Scheldeoever moet verbinden. Volgens het havenbestuur ondermijnt een tolverhoging in de LHT, die hoofdzakelijk door havenvrachtverkeer wordt gebruikt, de concurrentiekracht van Antwerpen en splitst ze de haven in twee.

Als alles volgens plan loopt, krijgt Antwerpen er in 2012 een tunnel onder de Schelde bij. Die maakt deel uit van de prestigieuze maar - vanwege de oplopende kostprijs - fel gecontesteerde Oosterweelverbinding. Om het project te financieren wordt Oosterweel net als Liefkenshoek een toltunnel.

Vrachtwagens zullen dan niet langer door de (gratis) Kennedytunnel kunnen. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die het Oosterweelproject stuurt, stelt voor de financiering een tol voor van gemiddeld 19 euro. Om concurrentiereden zou de tol in de LHT, die ook door de BAM wordt beheerd, ook tot 19 euro opgetrokken worden.

Advertentie

Maar voor het Antwerpse havenbestuur is die verhoging on-aanvaardbaar. 'Ze devalueert de unieke capaciteit van het Deurganckdok en hypothekeert de ontwikkeling van de haven', stelt de Antwerpse schepen van de Haven haven, Marc Van Peel. 'Een tolvrije LHT is waarschijnlijk niet realistisch, maar met het behoud van de 12 euro kunnen we leven. We proberen de BAM te overtuigen dat het havenintern verkeer niet zal stijgen als de tol te hoog is en dat is uiteindelijk ook een slechte zaak voor de Oosterweelverbinding. Er moet minder tol komen voor het havenintern verkeer.'

De Vlaamse overheid heeft de BAM gevraagd tegen 1 oktober een studie klaar te hebben over een tolstructuur die rekening houdt met dat interne havenverkeer. BAM-woordvoerder Nick Orbaen zegt dat er nog niets vast ligt. Maar hij geeft toe dat de twee tunnels niet noodzakelijk dezelfde tolstructuur moeten hebben om tot dezelfde economische voordelen te komen. 'Het wordt geen gemakkelijke oefening. Er zullen zeker nog verkeersstudies volgen.' Over het behoud van 12 euro tol voor de LHT wil Orbaen zich niet uitspreken.

Verkeerstelling

Om zijn argumentatie kracht bij te zetten stelde het Antwerpse havenbestuur gisteren een gedetailleerde studie voor over het vrachtwagenverkeer in en rond Antwerpen. Er werden vorig jaar op 21 juni 200.000 vrachtwagens gevolgd via camera's. Daaruit blijkt dat het zwaar vrachtverkeer op de hoofdwegen van en naar Antwerpen slechts 18 procent uitmaakt van het verkeer. Slechts 23 procent van dat zware vrachtverkeer is havengebonden. Dat betekent dat het echte havenverkeer schommelt rond 4 procent.

Van Peel: 'De verkeersdrukte rond Antwerpen wordt dus absoluut niet bepaald door het havenverkeer. Mensen die beweren dat niet meer mag worden geïnvesteerd in de haven omdat dat het mobiliteitsprobleem fors verergert, zijn fout.'

Het Antwerpse havenverkeer is sterk Belgisch getint (60%), 18 procent is Nederlands. Het doorgaand verkeer is hoofdzakelijk Nederlands (42%), dan Belgisch (25%), dan Duits (9,2%). Het havenverkeer (vooral containers) is het drukst aan de Noorderlaan (Luithagen) - dubbel zoveel trucks als aan het Deurganckdok - de Scheldelaan-Noord en de Waaslandhaven-Zuid.

Het havenintern vrachtverkeer tussen linker- en rechteroever maakt in meer dan 80 procent van de gevallen gebruik van de LHT. Bijna 50 procent van alle havenverkeer gaat onder de Schelde (LHT of Kennedy). Het vrachtverkeer via de Liefkenshoektunnel is voor 80 procent bestemd voor de haven, de rest is doorgaand. Dagelijks rijden ongeveer 29.000 vrachtwagens door de Kennedytunnel.

Om de verkeersdrukte in en rond Antwerpen te verminderen pleit het havenbestuur voor een betere spreiding via het werken in shifts (in de logistieke sector) en een betere verbinding tussen de E17 en de LHT.

MDR

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.