Advertentie
Advertentie

Arrest bevestigt beroepsgeheim

(tijd) - Het Arbitragehof bevestigde gisteren dat een advocaat in een schuldbemiddelingsprocedure niet verplicht kan worden informatie te geven over de financiële toestand van zijn cliënt. Op 14 juni had het Arbitragehof al bepalingen geschorst in de wet van 13 december 2005 die het mogelijk maakten af te wijken van het beroepsgeheim. Gisteren vernietigde het die bepalingen. De Vlaamse en de Franstalige orde van advocaten hadden over de kwestie al in 2000 gelijk gekregen van het Arbitragehof, maar het parlement had eind vorig jaar de advocaten opnieuw in het toepassingsveld van de informatieplicht in een schuldbemiddelingsprocedure gebracht.