'Azië heeft nood aan 1,1 miljard degelijke jobs'

(tijd) - De actieve bevolking in Azië neemt het komende decennium met goed 200 miljoen mensen toe tot iets meer dan 2 miljard. Op dit moment werken nog eens 1 miljard Aziaten in precaire omstandigheden, wat betekent dat het continent de komende jaren meer dan 1,1 miljard degelijke jobs zou moeten creëren. Dat stellen experts van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) aan de vooravond van een regionale conferentie over 'decent work', gezond en degelijk betaald werk.