Advertentie
Advertentie

Bedrijven melden meer corruptie

(tijd) - De federale politie noteerde het voorbije jaar een recordaantal feiten van 'private omkoping'. Dat is corruptie waarbij geen overheidsfunctionarissen betrokken zijn. Het gaat bijvoorbeeld over werknemers die snoepreisjes aannemen van leveranciers, bedrijfsleiders die klanten omkopen om hun omzet op te krikken of directieleden die vakbondsafgevaardigden gunsten beloven om de sociale vrede te bewaren. Dat is allemaal strafbaar sinds 1999.