Advertentie
Advertentie

Bemiddelaars gaan in april aan de slag

(tijd) - Vanaf april gaan 24 belastingambtenaren bemiddelen in conflicten tussen de burger en de fiscus. Ze moeten voorkomen dat te veel fiscale zaken voor de rechter worden beslecht. De aanpak moet de gerechtelijke achterstand verkleinen en de inning van belastinggeld versnellen. Staatssecretaris voor de Strijd tegen de Fiscale Fraude Hervé Jamar (MR) hoopt het aantal bemiddelaars binnen enkele jaren op te trekken tot honderd. Een fiscale bemiddelaar spreekt zich uit over btw- geschillen, geschillen over inkomstenbelastingen, de met inkomstenbelastingen gelijkge- stelde belastingen, successie- en registratierechten, en douane en accijnzen. Het is niet aan de bemiddelaar om de wet te interpreteren. Dat kan alleen de rechter.