Berg restafval daalt niet meer

(tijd) - De Vlamingen hebben vorig jaar gemiddeld 152 kilogram restafval per persoon geproduceerd, evenveel als vorig jaar. Het gaat om ramingen van Interafval, gebaseerd op het ingezameld afval door de afvalintercommunales.