Advertentie
Advertentie

Bijna 8 procent werknemers krijgt een of andere uitkering bovenop zijn loon

(tijd) - Van de 2.127.763 Vlaamse loontrekkenden kregen er 168.466 of 7,9 procent ook een uitkering. Dat berekende het Steunpunt Werkgelegenheid en Sociale Economie (WSE) op basis van gegevens van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. De cijfers gelden voor eind 2004.