Bijna dubbel zoveel elektronische aangiftes

-- (tijd) - Bijna dubbel zoveel belastingplichtigen als vorig jaar hebben binnen de gewone termijn hun aangifte elektronisch ingediend. Gisteren waren in de loop van de middag bij Tax-on-web al meer dan 600.000 aangiftes binnen. Om middernacht liep de termijn af waarbinnen dat tijdig kon gebeuren. Vorig jaar had Tax-on-web op hetzelfde ogenblik 323.000 aangiftes geregistreerd.