Bijna helft actieve Turken en Marokkanen werkloos

(tijd) - De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bracht deze week een nieuwe studie over 'De immigratie in België'. Daarin wordt ook aandacht besteed aan de situatie van buitenlanders op de Belgische arbeidsmarkt.