Bijstand wordt welvaartsvast

(belga - De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een positief advies afgeleverd over het welvaartsvast maken van de bijstandsuitkeringen. Eerder adviseerde de NAR al unaniem om de sociale uitkeringen welvaartsvast te maken. Nu pleit hij ervoor hetzelfde te doen met de bijstandsuitkeringen. Dat zijn het leefloon, de maatschappelijke hulp, de wachtuitkering voor alleenstaande jongeren, de invaliditeitsuitkering voor onregelmatige werknemers en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap. Het gaat om ongeveer 270.000 mensen. De NAR stelt voor vanaf 2008 een welvaartsaanpassingscoëfficiënt van 1 procent toe te passen op deze uitkeringen.