Blokkering huurprijzen doodgeboren kind

-- (tijd) - Een afremming van de huurprijzen is wellicht enkel mogelijk in Wallonië en Brussel, en niet in Vlaanderen. De federale regering sprak bij de begrotingsopmaak namelijk af dat de gewesten daarvoor een initiatief moeten nemen. Of hoe een discussiepunt in de regering leidt tot een feitelijke regionalisering van de huurwetgeving.