Advertentie
Advertentie
Advertentie

Brussel steeds meer zorgenkind Belgische arbeidsmarkt

-- (tijd) - Het Brussels Gewest hinkt steeds meer achterop inzake jobcreatie. Wallonië doet het beter dan vroeger, maar de achterstand op Vlaanderen blijft groot. Beweringen dat Wallonië het afgelopen jaar de rol van jobmotor vervulde, zijn schromelijk overdreven.