Bulgarije en Roemenië moeten tot najaar wachten

-- (tijd) - De Europese Unie beslist pas in het najaar wanneer Roemenië en Bulgarije lid van de EU kunnen worden: op 1 januari 2007 of een jaar later. 'De regels van de club moeten strikt worden toegepast. Pas dan kan de Europese deur opengaan.' Zo luidt het strenge advies van de Europese Commissie. Roemenië en vooral Bulgarije moeten duidelijke resultaten boeken in de strijd tegen corruptie en het organiseren van een onafhankelijk gerechtelijk apparaat. Begin oktober volgt een nieuwe evaluatie en het verdict.