Crimineel geld al drie jaar lang in betere handen

-- (tijd) - De tijden dat het gerecht niet omkeek naar de gelden en goederen die in de loop van een onderzoek werden in beslag genomen, zijn achter de rug. Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) heeft de voorbije drie jaar orde op zaken gesteld. Toch staan nog altijd miljoenen op rekeningen die het gerecht niet kan thuisbrengen.