Dossier 'Bank Max Fischer' haalt op de valreep verjaringsdeadline

----(tijd) - Het Antwerpse parket is erin geslaagd het gigantische fraudedossier rond de Bank Max Fischer op de valreep nog binnen de verjaringstermijn voor de correctionele rechtbank te brengen. De zaak wordt op 7 december ingeleid. Op 9 januari zou ze verjaard zijn. Of de redelijke termijn in dit dossier niet is overschreden, zal de strafrechter uitmaken. Zolang er geen definitieve uitspraak is, moet het burgerlijke aansprakelijkheidsproces tegen de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) in deze zaak wachten.