Advertentie
Advertentie

EU en Noord-Afrika overleggen over migratie

-- (tijd) - De lidstaten van de Europese Unie houden begin volgende week in het Marokkaanse Rabat politiek overleg met de Afrikaanse landen over de aanhoudende horden migranten. Europa wil de stroom indijken en migratie beter toespitsen op de noden van zijn arbeidsmarkt. Dat vergt weer een aangepast ontwikkelingsbeleid.