Advertentie
Advertentie

EU verhoogt minimale accijns op diesel

(tijd) - De Europese Commissie stelt voor om de minimale accijns op diesel te verhogen van 302 euro per duizend liter, naar 380 euro tegen 2014. Dat is de accijns voor diesel voor vrachtwagens. De EU-lidstaten mogen een hogere accijns opleggen voor diesel voor personenwagens.