Europese biodieselmarkt dreigt in elkaar te storten

-- (tijd) - De vrije Europese markt voor biodiesel dreigt te imploderen. Europese bedrijven kunnen niet langer opboksen tegen de concurrentie van goedkope biodiesel die gesubsidieerd uit de Verenigde Staten naar Europa wordt verscheept. In Duitsland is de productie van biodiesel al gehalveerd. Enkel in een gereglementeerde markt met productiequota kunnen de Europese bedrijven nog overleven zoals in België en in Frankrijk. Maar ook hier is de marge klein.