Falend beleid biobrandstoffen leidt tot uitstel

----(tijd) - Het beleid voor biobrandstoffen in België faalt. Vrijwel alle projecten liggen maanden tot zelfs een jaar achter op schema. Enkel Oleon in Ertvelde en Neochim in Féluy zitten al met een beperkt volume biodiesel op de markt. Neochim werkt op de helft van zijn capaciteit, omdat de vraag naar biodiesel beperkt blijft tot enkele spelers. In België zijn de oliebedrijven niet verplicht biobrandstoffen bij te mengen.