File maakt auto 'verlieslatend'

(belga) - Een personenwagen kost tot vier keer meer aan de samenleving aan milieu- en andere schade dan hij opbrengt aan accijnzen en belastingen. Dat blijkt uit een vraag van Eloi Glorieux aan Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a). Uit cijfers blijkt dat de externe kosten van een dieselwagen 25,9 euro per 100 km bedragen. Voor een benzine-auto is dat 24,4 euro. De gemiddelde 'opbrengst' aan brandstofaccijnzen, belastingen en BTW bedraagt 6,9 euro (per 100 km) voor diesel- en 11,6 euro voor benzinewagens.