Advertentie
Advertentie

Geen beslag op woning van zelfstandige

(tijd/belga) - Zelfstandigen in hoofdberoep kunnen hun hoofdverblijfplaats laten beschermen tegen beslag. De ministerraad keurde daarover gisteren in tweede lezing een wetsontwerp goed van minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) en haar collega van Justitie, Laurette Onkelinx (PS). De zelfstandige kan bij de notaris laten registreren dat schuldeisers geen beslag kunnen leggen op zijn hoofdverblijfplaats. Met het ontwerp wil de regering het persoonlijk risico voor ondernemers beperken en het ondernemerschap aanmoedigen. De regering stelt wellicht via een besluit nog een maximumwaarde vastvan de betrokken hoofdverblijfplaats.